Изграждане на Европейски здравен съюз

Публикувано:
14:54ч / 11.11.2020г
Брой прочитания:
247
Брой коментари:
0

Европейската комисия предприема първите стъпки към изграждането на Европейския здравен съюз, обявен от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза.

Комисията излиза с набор от предложения за укрепване на рамката на ЕС за здравна сигурност и за засилване на ролята на ключови агенции на ЕС по отношение на подготвеността и реакцията при кризи. За по-активната борба с пандемията от COVID-19 и с бъдещи извънредни здравни ситуации е необходима засилена координация на равнище ЕС. С помощта на поуките от настоящата криза чрез представените днес предложения ще се гарантира по-добрата подготвеност и реакция по време на настоящата и евентуални бъдещи здравни кризи.

Сред предложените реформи са:

·         Засилване на ролята на ключови агенции на ЕС по отношение на подготвеността и реакцията при кризи, по-специално на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA).

·         План на ЕС за готовност при пандемия и действия в случаи на здравни кризи чрез формулирани препоръки за приемане на планове на национално равнище, заедно с комплексни и прозрачни рамки за докладване и одит.

·         Интегрирана система за наблюдение, която ще използва изкуствен интелект и други авангардни технически възможности.

·         Повече докладване по показателите на здравните системи (напр. наличност на болнични легла, капацитет за специализирана терапия и интензивно лечение, брой медицински обучен персонал и др.).

·         Днес, 11 ноември 2020 г., Комисията определя и основните компоненти на бъдещия Орган за реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), като предложението за учредяването му ще бъде представено до края на 2021 г. Подобна структура би била важен нов елемент, който да оказва подкрепа за по-добър отговор на равнището на ЕС на трансграничните заплахи за здравето.

Източник: Представителство на Европейската комисия