Изложба за Национален парк Пирин във Венеция

Публикувано:
07:06ч / 06.05.2015г
Брой прочитания:
89
Брой коментари:
0

Национален парк Пирин е представен в мултимедийната изложба „Отвъд устойчивата прехрана”, която бе открита на 5 май, във Венеция от регионалното бюро на ЮНЕСКО за наука и култура за Европа.

Изложбата на ЮНЕСКО, която показва различни аспекти на устойчивото развитие, е част от Експо 2015 в Милано. Фотоизложбата разкрива връзката между територията, изхранването и общността, като поставя въпроса как тя се отразява на способността на планетата да произвежда и потребява храната по устойчив начин. Експозицията е отворена за публика до края на октомври.

Изложбата е разделена на пет теми – управление на водните ресурси, грижа за земята, намиране на баланс в икономиката на прехранването, защита на биоразнообразието и по-голямо участие в усилията за постигане на устойчиво развитие. Всяка тема е нагледно представена с различни примери от списъците на ЮНЕСКО с обекти на Световното културно и природно наследство, биосферни резервати и елементи на нематериалното културно наследство.

През 1983 г. Национален Парк Пирин беше вписан в представителния Списък на  ЮНЕСКО.  Понастоящем Природен Парк Пирин обхваща територия от 40 000 хектара, планинските територии над 2000 м. надморска височина с терен от алпийски поляни, скални сипеи и високи планински върхове.  Изложбата показва фотоси от планината с нейната флора, фауна и богато екологично разнообрази.

Фотоизложбата се организира с подкрепата на италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество. Благодарение на сключени партньорства, тя ще бъде показана и на други места в Италия, сред които ботаническата градина в Падуа и биосферния резерват по делтата на реката По.

В рамките на участието на Венеция в Експо 2015 ЮНЕСКО предвижда още няколко събития, по-голямата част от които са посветени на темата за водните ресурси. На 14 и 15 май ЮНЕСКО ще проведе международна конференция на тема „Водни пространства и исторически канали като културно наследство” във Венеция, а отделно е планирана и мултимедийна инсталация за Венецианската лагуна, осъществена в сътрудничество с местните власти.

Източник: ЮНЕСКО