Курс по азербайджански мултикултурализъм в Софийския университет

Публикувано:
14:43ч / 05.05.2015г
Брой прочитания:
561
Брой коментари:
0

В наши дни често се говори за мултикултурализма – някои обявяват неговия крах, за други той се е превърнал в държавна политика. Азербайджан е страна, в която муликултурализмът дава много добри плодове. В Софийският университет през тази година се провежда курс за азербайджанския мултикултурализъм. За него разговарях с директорката на Центъра за азербайджански език и култура, София Шигаева-Митреска:

Как възникна идеята за такъв курс?

Мултикултурализмът в Азербайджан съществува като съвокупност на ценности, формирани в продължение на много столетия, които сега се превърнаха в начин на живота на хората, живеещи на територията на страната. В Азербайджан са създадени всички условия за свободно съжителство на представителите на различни народности, религии и култури.  Държавната политика на Азербайджан в тази област често се дава като пример за другите държави по света и е полезно този опит да бъде споделен с другите държави. На 28 февруари 2014 г. в страната ни беше създадена длъжността държавен съветник по междунационалните въпроси, въпросите на мултикултурализма и религията, а на 15 май 2014 г. беше подписано решението за създаване на Бакинския международен център за мултикултурализъм. Този център заедно със Славянския университет в Баку подготви проекта за преподаване на дисциплината «Мултикултурализмът в Азербайджан» в чуждестранните университети и той в момента успешно се осъществява в университетите на седем държави, една от които е България. Целта е хората да се запознаят с азербайджанския модел на мултикултурализма, да го изучат и да разберат, че в съвремието мултикултурализмът наистина няма алтернатива.

Кой преподава в момента тази специалност във вашия център?

„В момента аз водя курса «Мултикултурализмът в Азербайджан». Той започна на 26 февруари и е за студенти, магистри и докторанти от всички специалности на Софийския университет «Св. Климент Охридски», които се интересуват от Азербайджан и неговата култура, история, философия и литература. Курсът ще продължи един семестър и когато приключи през месец юни, студентите ще получат сертификат, издаден от Международния център за мултикултурализъм в Баку.“

Колко лекции е имало до този момент, освен изнесените наскоро от проф. Исахан Велиев, за които сайтът ни вече писа?

„Досега минаха 9 лекции, които бяха посветени на предмета и значението на дисциплината, на това какво е мултикултурализъм, как се проявява в други страни по света и какви са особенностите му в България. Беше представено развитието на идеите за толерантност и мултикултурализъм в историята на обществено-философската мисъл в Азербайджан. Студентите се запознаха с различни философски течения и с делото на прочути азербайджански писатели, поети, философи, които са изиграли важна роля в древната и новата история на страната ни. Курсът на обучение включва и особеностите на мултикултурализма в днешен Азербайджан.“

Как се стигна до идеята да бъде поканен да изнесе две лекции у нас толкова виден учен като проф. Исахан Велиев?

„Винаги е много добре, когато освен един преподавател по дадена дисциплина, студентите имат възможност да чуят и лекциите на друг  специалист в съответната област, който може по-задълбочено да я обясни и да разкаже на студентите непознати факти. Това беше поводът да дойде в България проф. Исахан Велиев. Той е юрист с дългогодишна практика, заемал е високи позиции в държавата и това му дава възможност да сподели не само теоретични знания в правната област във връзка с развитието на мултикултурализма в Азербайджан, но и да разкаже примери от практиката. Темата на лекцията му за студентите беше «Моделът на мултикултурализма в Азербайжан: конституционно-правни основи». В нея той обърна особено внимание на въпросите за свободата на съвестта и свободата на вероизповеданието, за толерантността в азербайджанското общество.“

Кой ще преподава тази дисциплина от октомври, когато ще бъде включена в плана на Софийския университет?

„От зимния семестър на 2015-2016 учебна година дисциплина «Мултикултурализъм в Азербайджан» ще е избираема за магистри, които следват в Историческия факултет и Факултет по класически и нови филологии на Софийския университет. Тя вече влезе в Учебния план на тези факултети. Продължителността на курса ще е един семестър, общо 30 часа лекции и семинарски занятия. Тази дисциплина ще се преподава от специалист от Азербайджан на български език.“

Интервюто взе Гергина Дворецка

Още по темата в сайта ни:

Лекции за мултикултурализма в Азербайджан в Софийския университет

 

Източник: www.evropaworld.eu