Финансирането на фестивали – изводи от дискусията в НДК

Публикувано:
13:13ч / 06.05.2015г
Брой прочитания:
622
Брой коментари:
0

Българска фестивална асоциация, по чиято инициатива беше организирана кръгла маса на тема : “Европейски стандарти и механизми за финансиране на фестивали – Градски разговори“, обобщи изводите си от дискусията, проведена на 30-ти април в НДК  в партньорство с Европейски музикален фестивал, Гьоте – институт, Столична община и Национален дворец на културата.

„Радваме се, че успяхме да обменим опит, препоръки, мнения и контакти с представители на толкова широка платформа от заинтересовани – заявява ръководството на Българска фестивална асоциация.
Радостен е фактът, че срещата бе уважена от представители на Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на външните работи, Министерство на регионалното развитие, Министерски съвет, а също и представители на общините София, Пловдив, Габрово и Велико Търново, представители на неправителствения сектор, независими експерти,  културни дейци, медии и др.

Засиленият интерес към кръглата маса показва, че БФА набира все повече авторитет и влияние в средите, от които зависи бъдещето на фестивалите в България.

Дискусията доведе до поставяне на дневен ред на няколко основни   теми:

  1. Възприемане ролята и значението на фестивалите като важен елемент в културата на България.
  2. Развитието на фестивалите в България е не само културна задача, но и икономически фактор, който може да осигури позитивно развитие на регионите и населените места, в които те се провеждат.
  3. Има нужда от създаване на  независим фонд за устойчива финансова подкрепа на фестивалите.
  4. Необходимо е създаването на независим орган, съставен от експерти във фестивалния сектор, който да има ролята на комисия за оценка, категоризация и мониторинг на фестивалите.
  5. Да бъде изградена система за смесено финансиране, включваща държавна и общинска подкрепа.

Своят принос в изграждането на фестивални политики БФА представи чрез първия вариант на Бяла книга с препоръки, част от проект „Българо – норвежко партньорство за прозрачна и ефективна публична подкрепа на културния сектор в България“, който се изпълнява от БФА и Норвежката фестивална асоциация.  Този проект се  осъществява  с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

В  заключение от проведената кръглата маса можем да посочим , че:

  • За пореден път Българска фестивална асоциация показа, че е представителната организация на фестивалния сектор в страната, която е изградила своя авторитет и в  диалог с институциите може да подобри средата за развитие на фестивалите в България.
  • Представители на Министерски съвет, Министерство на културата, Министерство на туризма, Столична община и Националния дворец на културата споделиха своята готовност за съвместна работа в посока подобряване състоянието на фестивалите в страната. Дори г-н Николай Ангов – съветник към политическия кабинет на заместник министър – председателя по коалиционна политика и държавна администрация, заяви своята подкрепа, като ни позволи да споделим с васнегови контакти, за да можете да отправите към него вашите въпроси.
  • Българската фестивална асоциация продължава своята дейност в посока развитие на фестивалите, като по време на този процес ще изпълняваме ролята на платформа за сътрудничество между фестивалите, НПО сектора, общините и държавата.“

Още публикации по темата в сайта ни:

Дискусия за финансирането на фестивалите

Европейски стандарти за финансиране на фестивалите

Източник: Българска фестивална асоциация