Конференцията за бъдещето на Европа: учредителна сесия през юни

Публикувано:
08:14ч / 28.05.2021г
Брой прочитания:
225
Брой коментари:
0
На 26 май 2021 г. Изпълнителният съвет одобри графика на пленарните заседания и на панелите на европейските граждани със серия от прояви, започващи следващия месец.

Свързаната с Конференцията учредителна пленарна сесия ще се проведе на 19 юни 2021 г. в Страсбург с участие както онлайн, така и на място, при пълно спазване на изискванията, свързани със здравната обстановка, и ще включва презентации относно панелите на европейските граждани и многоезичната цифрова платформа.

Преди това на 17 юни 2021 г. в Лисабон, Португалия в рамките на Конференцията ще се проведе и ще се излъчва на живо в интернет европейска гражданска проява. В нея ще участват 27 представители на националните граждански панели или прояви (по един от всяка държава членка), както и председателят на Европейския младежки форум и някои от гражданите, които вече бяха избрани за участие в гражданските панели на европейско равнище. Организираната в хибриден формат проява ще даде възможност на участниците да обсъдят с тримата съпредседатели очакванията си, свързани с Конференцията. Тези участници ще присъстват и на учредителната пленарна сесия в Страсбург.

Днес Изпълнителният съвет взе под внимание също така окончателните практически условия за провеждането на четирите планирани панели на европейските граждани, включително темите, разпределени за всеки от тях:

ценности, права, върховенство на закона, демокрация, сигурност;
изменение на климата, околна среда/здравеопазване;
по-силна силна икономика, социална справедливост, работни места/образование, младеж,
култура, спорт/цифрова трансформация; както и
ролята на ЕС в света/миграция.

Едновременно с това бяха изготвени насоки за подпомагане на държавите членки и на други участници, желаещи да организират граждански панели и други прояви на национално, регионално или местно равнище под егидата на Конференцията.

Съпредседателят на Изпълнителния съвет, член на Европейския парламент Ги Верхофстад зави: „Трябва да направим така, че процесът да заработи правилно. Легитимността на Конференцията зависи до голяма степен от това. Работим за укрепването на платформата, организирането на панели и създаването на пленарната сесия, която да използва резултатите и от двете. Отбелязвам, че е налице голям интерес към Конференцията и от страна на националните парламенти, партньорите от гражданското общество и гражданите. Нашата задача сега е да влеем целия този ентусиазъм и енергия в самата Конференция.“

Държавният секретар по европейските въпроси на Португалия и съпредседател на председателството на Съвета на ЕС Ана Паула Закариас допълни: „Следващия месец в Лисабон имаме удоволствието да организираме първата гражданска проява преди първата пленарна сесия на Конференцията. Гражданите винаги ще бъдат в центъра на този значим европейски процес и искаме да им дадем възможност действително да се ангажират и да участват. Общото ни бъдеще е в техните ръце.“

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на демокрацията и демографията и съпредседател Дубравка Шуйца каза: „Вече се доближаваме до сърцевината на Конференцията за бъдещето на Европа: нашите граждани. Като най-важните двигатели на този уникален процес, техният принос, идеи, надежди и мечти ще представляват съществен принос, когато оформяме визията за нашия съюз. Конференцията предоставя така необходимото пространство, за да могат да дебатират помежду си и с избраните представители на равни начала.“

Контекст

Пленарната сесия на Конференцията ще се състои от 108 представители на Европейския парламент, 54 от Съвета на ЕС (по двама от всяка държава членка) и 3 от Европейската комисия, както и 108 представители от всички национални парламенти на равни начала, както и граждани. Заедно с председателя на Европейския младежки форум 108-те граждани ще участват в обсъждането на идеи, произтичащи от гражданските панели и многоезичната цифрова платформа.

Ще има четири панели на европейските граждани, във всеки от които ще участват 200 граждани, като за всяка държава членка се гарантира участието на поне една жена и на един мъж.

Гражданите ще бъдат избирани на случаен принцип, за да се гарантира представителност на многообразието в ЕС по отношение на географския произход, пола, възрастта, социално-икономическия произход и равнището на образование. Една трета от всеки панел е съставена от млади хора на възраст между 16 и 25 години.

Своевременно пленарната сесия ще представи предложенията си на Изпълнителния съвет, който ще изготви доклад в пълно сътрудничество и при пълна прозрачност с пленарната сесия, и който ще бъде публикуван на многоезичната цифрова платформа. Многоезичната цифрова платформа е единната точка, където ще бъде събиран, анализиран и публикуван целият принос от всички свързани с Конференцията прояви.

Допълнителна информация
Многоезична цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа
Въпроси и отговори за многоезичната цифрова платформа за Конференцията за бъдещето на Европа
Съвместна декларация за Конференцията за бъдещето на Европа
Правилник за дейността на Конференцията за бъдещето на Европа
Първото пленарно заседание на Kонференцията ще се проведе на 19 юни © EP

Източник: Пресслужба на Европейския парламент