Мария Габриел положи клетва като европейски комисар

Публикувано:
11:29ч / 15.09.2017г
Брой прочитания:
125
Брой коментари:
0

Българският еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел положи тържествена клетва в Съда на ЕС в Люксембург. Това бе последната процедурна стъпка от процеса на утвърждаването й като член на Европейската комисия. На официалната церемония присъстваха българският член на Европейската Сметна палата Илияна Иванова и български граждани, работещи в евроинституции в Люксембург.

С клетвената декларация, произнесена от Мария Габриел пред членовете на Съда на ЕС, сред които и българските съдии Александър Арабаджиев и Любомир Корнезов, тя пое ангажимент да спазва Договорите и Хартата на основните права на Европейския съюз при изпълнението на всички свои функции и да изпълнява задълженията си при пълна независимост, в общ интерес на Съюза. В декларацията се казва още, че при изпълнението на своите задачи, комисарят се задължава да служи на всички европейски граждани, а не на правителства, институции, служби или агенции.

„В самото начало на мандата ми като комисар заявих като мой водещ приоритет да поставим гражданите в центъра на всички политики, свързани с цифровата икономика и общество. Положих клетвата с мисълта и ангажимента да следвам този принцип, защото успешни са тези политики, които водят до конкретни ползи за настоящето и бъдещето на европейците“, коментира комисарят Мария Габриел след церемонията.

Източник: Фейсбук профил на еврокомисар Мария Габриел