Мерки на Eвропейската комисия в отговор на коронавируса

Публикувано:
12:02ч / 11.03.2020г
Брой прочитания:
173
Брой коментари:
0

След проведената снощи видеоконферентна връзка на лидерите на ЕС
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви следните
допълнителни мерки по повод разпространението на коронавируса и
икономическите последици от това:
„Eвропейската комисия ще координира всеки ден чрез телеконферентна връзка с
министрите на здравеопазването и вътрешните работи необходимите мерки.

 Комисията събира екип от епидемиолози и вирусолози от различни държави
членки на ЕС, за да се издават насоки на европейско равнище.
 Европейската комисия прави анализ на складовите наличности на защитна
екипировка и респираторна апаратура, на тяхното производство и
възможности за търговско разпространение. Те са от решаващо значение за
целия сектор на здравеопазването.
 Ще подсилим европейската инициатива за финансиране на целенасочени
научни изследвания на коронавируса.
 Вече мобилизирахме 140 милиона евро публични и частни средства за
разработването на ваксини с обещаващи резултати, диагностика и лечение.

По отношение на икономиката
Преди всичко трябва да действаме на макроикономическо равнище. Ще използваме
всички инструменти, с които разполагаме, за да сме сигурни, че европейската
икономика ще устои на тази буря. Това изисква координация между държавите
членки, Комисията и ЕЦБ. Доволната съм, че лидерите призоваха за такава
координирана стратегия. Комисията ще даде своя принос без забавяне. Работя по
следните мерки за подкрепа на усилията на държавите членки:

Ще гарантираме, че държавна помощ може да се оказва на дружества, които
се нуждаят от нея;
 Второ, ще използваме пълноценно гъвкавостта, която съществува в рамките
на Пакта за стабилност и растеж;
Ще представя конкретни идеи пред Еврогрупата в понеделник. И в двата аспекта
ще изясним много бързо правилата на играта за държавите членки.

Накрая, ще предложа Инициатива за инвестиции в отговор на коронавируса,
насочена към системите на здравеопазване, малките и средни предприятия,
трудовите пазари и други уязвими икономически сектори.
Инвестициите ще бъдат значителни и ще достигнат бързо 25 милиарда евро. За
постигането на тази цел ще предложа на Съвета и Европейския парламент тази
седмица да освободят инвестиционна ликвидност в размер на 7,5 милиарда евро.
Ще създам работна група, която да работи с държавите членки, за да се гарантира,
че парите започват да се насочват през следващите седмици.“

Контекст: как ще функционира Инициатива за инвестиции в отговор на
коронавируса?

За бързото насочване на европейските публични инвестиции в размер на 25
милиарда евро за справяне с последиците от кризата с коронавируса Комисията ще
предложи тази година да бъде освободена от задължението си да иска
възстановяване на неизразходваните средства от европейските структурни и
инвестиционни фондове, които понастоящем се държат от държавите членки.
От държавите членки ще се изисква да използват тези суми, за да ускорят
инвестициите си в рамките на структурните фондове. Те ще използват парите за
национално съфинансиране, което обикновено трябва да предоставят, за да
получат следващите траншове от финансовите си пакети по структурните фондове.
С оглед на средния процент на съфинансиране от страна на държавите членки,
сумата от 7,5 милиарда евро ще може да доведе до освобождаване и използване на
около 17,5—18 милиарда евро от структурните фондове в целия ЕС.
Това предложение може да бъде приложено чрез изменение на регламента за
общоприложимите разпоредби за структурните фондове. Комисията ще представи
това предложение на Съвета и на Европейския парламент тази седмица. След това
националните оперативни програми ще бъдат адаптирани, където е необходимо, за
насочване на финансирането към области като краткосрочни работни мерки,
здравеопазване, мерки, свързани с пазара на труда, и сектори, които са особено
засегнати при сегашните обстоятелства.

За повече информация посетете сайта на Европейската комисия посветен
на COVID-19

Източник: Представителство на Европейската комисия