Международен конкурс за есе „Писмо до Низами Гянджави“

Публикувано:
12:20ч / 09.12.2021г
Брой прочитания:
536
Брой коментари:
0

Конкурсът е посветен на 880-годишнината от рождението на Низами Гянджеви и е организиран от министерствата на културата и външните работи на Република Азербайджан. Основната му цел е да бъде популяризирано наследството на великия азербайджански мислител и поет, да се стимулира писането на съвременни литературни произведения за гения на Низами, да бъдат привлечени азербайджански и чуждестранни писатели за участие в конкурса.

Условия на конкурса:
• Всеки автор може да представи само една творба;
• Произведенията трябва да бъдат предоставени в оригинал и не трябва да бъдат предварително отпечатани или публикувани никъде;
• Произведенията трябва да бъдат написани на азербайджански, турски, английски или руски език;
• На корицата (първа страница) на произведението авторът трябва да посочи информация за себе си, данни за контакт (телефон и e-mail);
• Произведенията трябва да бъдат написани от един човек. Съавторство не се приема;
• Творбите трябва да бъдат изпратени по електронен път на имейл адреса, посочен по-долу.

Тема на конкурса:
Низами Гянджави

Обем на есето:
Текстът не трябва да надвишава 880 думи.

Награден фонд:
4 042 (четири хиляди четиридесет и два) щатски долара

Подбор и награждаване на победителите:
Съгласно критериите за оценка, установени от журито, ще бъдат избрани 3-ма победители.
Първо място – 2021 щатски долара
Второ място – 1141 щатски долара
Трето място – 880 щатски долара

Главният победител ще бъде награден и с възпоменателен знак „880 години от Низами Гянджави (1141-2021)“.

Краен срок:
Приемът на творби за конкурса ще приключи на 20 декември 2021 г.

Творби, които не отговарят на условията на конкурса, няма да се приемат от журито.

За повече информация можете да се свържете със следните контакти:
Тел.: +99412 493 06 80
Whatsapp: +99451 777 61 15

Творбите трябва да бъдат изпратени на следния имейл адрес: nizamiganjavi880@culture.gov.az

© Министерството запазва авторските права върху представените за конкурса произведения и може да отпечатва и публикува.

 

Източник: Посолство на Азербайджан