Млади хора опознават Европа чрез DiscoverEU

Публикувано:
16:08ч / 14.01.2019г
Брой прочитания:
176
Брой коментари:
0

Повече от 14 500 младежи на 18-годишна възраст ще получат карта за пътуване DiscoverEU. Подборът беше направен измежду почти 80 000 кандидатури. Младежите ще могат да пътуват между 15 април и 31 октомври 2019 г. за период до 30 дни.

Във втория кръг на инициативата DiscoverEU на Европейската комисия бяха получени кандидатури от близо 80 000 млади хора от всички държави — членки на ЕС. Кандидатстването продължи две седмици и приключи на 11 декември 2018 г. Въз основа на критериите за предоставяне на картата и при спазване на квотата, определена за всяка държава — членка на ЕС, бяха избрани 14 536 млади европейци.

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Чудесно е да виждаме как младите европейци се възползват от DiscoverEU, за да опознаят своя континент. Близо 180 000 младежи от цяла Европа кандидатстваха в двата кръга на инициативата през 2018 г. Благодарение на нея сме дали шанс на около 30 000 млади хора да опознаят културата и традициите в Европа и да изградят контакти с други пътуващи и с жителите на местата, които посещават. Вдъхновяващо е да видиш как младите хора опознават Европа, пътувайки. DiscoverEU им дава възможност да планират пътуванията си, да споделят преживяното в социалните мрежи и да създават нови приятелства.“

Със спечелилите във втория кръг ще бъде установена връзка, за да могат да резервират пътуванията си. Младежите ще могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум 5 души между 15 април и 31 октомври 2019 г. за период до 30 дни. Мнозинството от тях ще се придвижват с влак, като в извънредни случаи ще използват други видове транспорт.

Освен картата за пътуване младежите ще получат напътствия преди отпътуването и ще могат да установят връзка помежду си чрез социалните мрежи. Те ще бъдат информирани и за специалните възможности, от които могат да се възползват, например намаления на цените на билетите за музеи или културни обекти, участие в образователни дейности или мероприятия за добре дошли, организирани от жителите на местата, които посещават.

Контекст

DiscoverEU е достъпна инициатива за неформални пътувания за младежи или малки групи от младежи, включително такива с неравностоен произход, за която се кандидатства лесно. Тя предоставя на 18-годишните възможност да научат за европейското културно наследство и многообразие, да установят контакти с други младежи и да опознаят европейската си идентичност. Инициативата беше стартирана през юни 2018 г. в резултат на предложение на Европейския парламент за подготвително действие, чийто бюджет възлизаше на 12 милиона евро през 2018 г. Първият кръг на DiscoverEU предостави възможност на около 15 000 младежи да пътуват из Европа. За 2019 г. Европейският парламент одобри 16 милиона евро за инициативата. Комисията възнамерява да стартира следващия кръг за подаване на кандидатури през лятото на 2019 г. Конкретните дати и необходимата допълнителна информация ще бъдат своевременно обявени на Европейския младежки портал.

През май 2018 г. Комисията предложи 700 милиона евро за инициативата DiscoverEU като част от бъдещата програма Еразъм+ в контекста на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г. Ако Европейският парламент и Съюзът одобрят предложението, през тези седем години още 1,5 милиона младежи на 18-годишна възраст ще имат възможността да пътуват.

Европейската комисия работи за превръщането на DiscoverEU в още по-ценен и приобщаващ опознавателен опит за младите европейци. За тази цел тя се стреми да засили въздействието на инициативата и да я усъвършенства, като използва за основа интересите на младежите, които пътуват, и споделеното от тях и от основните участници.

За повече информация:

Въпроси и отговори — 2-ри кръг на DiscoverEU 

Информационен документ

Европейски младежки портал

Източник: Представителство на Европейската комисия