На 1 януари 2022 г. започна френското председателство на Съвета на ЕС

Публикувано:
12:52ч / 03.01.2022г
Брой прочитания:
133
Брой коментари:
0

На 1 януари 2022 г. за период от шест месеца Франция поема председателството на Съвета на Европейския съюз. Тя ще играе централна роля със своите европейски партньори за напредването на преговорите в полза на по-суверенна Европа, нов европейски модел на растеж и хуманна Европа.
Франция ще отговаря по-специално за организирането на заседанията на Съвета на Европейския съюз, за сътрудничество между държавите-членки и осигуряването на връзката на Съвета с Европейската комисия и Европейския парламент. По този начин френското председателство на Съвета на ЕС ще допринесе за формулирането на договорки и решения за европейските граждани в няколко приоритетни области като екологичен и цифров преход, защита и адаптиране на нашия социален модел, по-добра защита на границите и препотвърждаване на значението на европейските ценности.

За да се отговори на тези предизвикателства, френското председателство организира множество събития и неформални срещи в цялата страна, както и в Брюксел и Люксембург, места за официални заседания на Съвета.
Програмата на френското председателство на Съвета на Европейския съюз е дефинирана около три амбиции:

По-суверенна Европа: чрез укрепване на Шенгенското пространство, защита на неговите граници, контрол на миграцията и подобрена политика за убежище при зачитане на нейните ценности и международни ангажименти; чрез по-силна Европа, способна да действа в областта на сигурността и отбраната; чрез своите действия за просперитета и стабилността на съседните страни, по-специално чрез ангажимента си в Западните Балкани и преразглеждането на отношенията си с Африка; чрез своя принос към отговора на глобалните предизвикателства.

Нов европейски модел на растеж: да направим Европа голям континент на производство, създаване на работни места, иновации и технологични постижения; съвместяване на икономическото развитие и амбицията за климата; която подкрепя иновациите и растежа на европейските цифрови играчи, като същевременно определя свои собствени правила за дигиталния свят; която предлага на работниците качествени, квалифицирани и по-добре платени работни места.

Хуманна Европа: която се вслушва в тревогите на своите граждани в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа; която защитава върховенството на закона и е вярна на своите ценности; горда със своята култура, уверена в науката и знанието, решена да се бори с дискриминацията и отдадена на бъдещето на своята младеж.

Ориентациите на председателството са продължение на работата, извършена от словенското председателство, както и по-широката програма на председателското трио, изготвена съвместно с бъдещите чешко и шведско председателство. Тези насоки се основават на работната програма на Европейската комисия за 2022 г. Те са били обект на тясна консултация с председателя на Европейския съвет, Европейския парламент и върховния представител за външната политика и политиката на сигурност. Бяха консултирани и Европейският икономически и социален комитет, Европейският комитет на регионите и социалните партньори. Изпълнението на тази програма ще трябва да вземе предвид развитието на здравната ситуация.
И накрая, френското председателство ще насърчава многоезичието както в работата на Съвета, така и по време на срещите, организирани във Франция.

В рубриката ни Francophonie може да прочетете текста на френски.

Източник: presidence-francaise.consilium.europa.eu