На 12 октомври Испания чества своя национален празник

Публикувано:
14:49ч / 11.10.2021г
Брой прочитания:
442
Брой коментари:
0

Въпреки ограниченията свързани с COVID-19, които не позволиха да бъде организиран обичайния прием на посолството на Испания, утре в социалните мрежи ще бъдат публикувани съобщения на Министъра на външните работи, ЕС и сътрудничеството, Хосе Мануел Албарес, на посланика на Испания в България, Н.Пр. Алехандро Поланко, както и други видеа, свързани с Испания.

Също така по инициатива на Държавния културен институт този месец в МВнР може да бъде посетена изложбата посветена на 110-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Испания и България „Дипломация през сърцата на два народа. 110 години дипломатически отношения между България и Испания“, организирана от посолството на Испания и Държавна агенция „Архиви“. На 11 октомври зам.-министърът на външните работи Зарица Динкова, зам.-министър Василий Такев и директорите на Държавен културен институт и на Дипломатическия институт посетиха изложбата придружени от посланик Алехандро Поланко.

В навечерието на Националния празник ще звучи музика от испански композитори в камерна зала България в изпълнение на изтъкнатия пианист Антонио Сория. Концертът е част от седмото издание на фестивала „Пиано екстраваганца“ в сътрудничество с посолството на Испания.

Посолството и Институт Сервантес ще участват през октомври и във фестивала Cinelibri, като на 19-ти  ще бъде представен испанския филм Sentimental в кино „Люмиер“.

Друго важно събитие през този месец е честването на 60 годишнината от основаването на специалността и катедрата по испанска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“. На 21 и 22 октомври в университета ще се проведе мероприятие с участието на посланика на Испания. Едно от мероприятията в езиковата и литературна част ще бъде посветено на сто годишнината от рождението на писателката Кармен Лафорет и в него ще участват испански академици и експерти. Наскоро бяха връчени и титлите Доктор хонорис кауза на СУ и на Университета по хранителни технологии в Пловдив на испанците Анхел Лопес Гарсия-Молинс, професор по обща лингвистика в университета на Валенсия и на Пау Рока Бласко, генерален директор на Международната организация по лозата и виното.

В края на месеца съвместно  със „Софийски форум за сигурност“ посолството организира уебинар върху потенциала на изкуствения интелект като трансформиращ елемент в обществото, в който ще участват испански и български експерти по темата и който ще се предава онлайн на 28 октомври.

По-долу публикуваме информацията в оригинал на испански език:

El 12 de octubre España celebra su Fiesta Nacional.

Aunque las actuales restricciones consecuencia de la COVID-19 no han permitido llevar a cabo la habitual recepción que ofrece la Embajada de España con esta ocasión, a lo largo del día se emitirán por redes sociales un mensaje del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, otro del Embajador de España en Bulgaria, Alejandro Polanco, así como otros de la imagen y marca española.

Por otra parte, a iniciativa del Instituto Estatal de Cultura, durante todo este mes se exhibe en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores la exposición conmemorativa del 110 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Bulgaria „Diplomacia desde el afecto“ que la Embajada de España ha organizado con la Agencia Estatal de Archivos. El 11 de octubre la Viceministra de Asuntos Exteriores, Zaritza Dinkova, el Viceministro Vasilii Takev, junto a la Directora del Instituto de Cultura y la Directora del Instituto Diplomático, han visitado la exposición en compañía del Embajador Alejandro Polanco.

En la víspera de la Fiesta Nacional sonará música de compositores españoles en la Sala de Cámara Bulgaria interpretados por el destacado pianista Antonio Soria. El concierto forma parte de la 7ª edición del Festival Piano Extravaganza en el que colabora la Embajada de España.

La Embajada y el Instituto Cervantes participan también en el Festival CineLibri que tiene lugar este mes de octubre, en el que la gala y presentación de la película española “Sentimental” tendrá lugar el día 19 en la Sala Lumière.

Otro acto de gran relevancia en este mes es la celebración del 60 aniversario de la creación de la Licenciatura y Departamento de Filología española en la Universidad de Sofía de San Clemente de Ohrid. Los días 21 y 22 de octubre tendrán lugar en esta Universidad las jornadas conmemorativas, en cuya inauguración intervendrá el Embajador de España. En las sesiones lingüísticas y de literatura, una de ellas dedicada al centenario del nacimiento de la escritora Carmen Laforet, intervendrán catedráticos y expertos españoles.  Esta actividad se suma a la reciente imposición de los Doctorados Honoris Causa por las Universidad de Sofía y por la Universidad de Plovdiv de los españoles Ángel López García-Molins, Catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia, y Pau Roca Blasco, Director General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, respectivamente.

Para cerrar el mes, la Embajada ha organizado con el think tank Sofia Security Forum un webinar sobre el potencial de la Inteligencia Artificial como elemento transformador de nuestra sociedad, que contará con expertos españoles y búlgaros en la materia, y que se emitirá on-line el 28 de octubre.

Източник: Посолство на Испания в България