Наближаващи крайни срокове по конкурси на MEDIA на ЕС

Публикувано:
14:41ч / 11.01.2024г
Брой прочитания:
107
Брой коментари:
0
Три конкурса на Творческа Европа MEDIA са с краен срок през януари: Пазари и работа в мрежи (Markets & Networking)
Краен срок  18 януари 2024 г.
Повече информация
Развитие на видео игри и VR/AR съдържание (Video Games & Immersive Content Development)
Краен срок  24 януари 2024 г.
Повече информация
Иновативни инструменти и бизнес модели (Innovative Tools & Business Models)
Краен срок   25 януари 2024 г.
Повече информация
Онлайн информационни сесии
Две информационни сесии ще бъдат организирани през януари. Научете всичко за възможностите и начините за кандидастване за:
Лаборатория за творчески иновации (Creative Innovation Lab)
Петък, 12 януари 2024 г. | 10:30-12:00 (BRU time) European co-development
Вторник, 16 януари 2024 г. | 14:00-16:30 (BRU time)
Достъп до информационните сесии можете да намерите тук.

Източник: Бюро Творческа Европа - МЕДИА България