Насърчаване на медийния плурализъм и демокрацията в ЕС

Публикувано:
08:28ч / 18.11.2016г
Брой прочитания:
112
Брой коментари:
0

На 17 и 18 ноември Европейската комисия е домакин на втория годишен колоквиум по основни права. Участниците ще обсъждат темата за медийния плурализъм и демокрацията. Първият заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс, комисар Гюнтер Йотингер и комисар Вера Юрова водят дискусиите с високопоставени представители на медиите, страните членки, европейските институции и международни организации, научните среди и гражданското общество за това как да бъдат опазени и насърчавани свободата и плурализмът на медиите в ЕС.

Преди колоквиума първият заместник-председател Франс Тимерманс заяви: „Свободните и плуралистични медии са гръбнакът на нашите демократични общества. Без качествени медии общественият дебат не може да бъде успешен. Затова трябва да гарантираме, че журналистите могат да вършат работата си напълно свободно. Необходимо е европейските граждани да могат да се доверят на независимостта на медиите, ако искаме нашите демократични общества да функционират както трябва“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, добави: „Качествената и основана на факти журналистика е много важна за нашите демокрации. Необходимо е да създадем подходящи условия, за да могат медиите да вършат работата си добре. Наскоро предложихме засилване на независимостта на медийните регулаторни органи в рамките на новите правила на ЕС за аудиовизуалните услуги. Разчитам на подкрепата на Европейския парламент и страните членки за това предложение.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: Широкото разпространение на словото на омразата онлайн, показано от проучването „Евробарометър“, подчертава ефекта от насилието и заплахите срещу журналисти и представители на новите медии. Това изисква спешни мерки. Гражданите трябва да се чувстват по-сигурни в онлайн средата, а журналистите трябва да могат да вършат работата си без каквато и да било намеса. Комисията ще разгледа правилата за защита на източниците на журналистите и за подаването на сигнали за нарушения.

Проучване на Евробарометър, публикувано на 17 ноември, показва, че европейските граждани са обезпокоени за независимостта на медиите; равнищата на доверие в медиите са ниски, а гражданите се тревожат заради ефекта от словото на омразата онлайн.

Данните от „Евробарометър“ насочват вниманието към следните проблеми:

  • повечето респонденти (57 %) не смятат, че техните национални медии са свободни от политически или търговски натиск;
  • едва малко повече от половината респонденти (53 %) посочват, че техните национални медии предоставят достоверна информация;
  • 75 % от респондентите, които участват в дискусии в социалните медии, са били свидетели или са били подложени на онлайн насилие, слово на омразата или заплахи; а почти половината от тях (48 %) казват, че в резултат от това нямат желание да участват в дебати;
  • едва 37 % от респондентите смятат, че органът, който контролира аудиовизуалните медии в тяхната страна, е свободен и независим от натиск;
  • равнището на доверие в медиите е най-ниско сред най-бедните и най-слабо образованите.

Колоквиумът може да бъде следен на живо онлайн.

За повече информация

Проучване „Евробарометър“ за медийния плурализъм и демокрацията, 2016 г.

Програма на колоквиума

Мониторинг на медийния плурализъм

Проекти в областта на свободата на медиите, подкрепени от ЕС

Източник: Представителство на ЕК в България