Научна сесия за 150-годишнината на проф. Атанас Иширков

Публикувано:
18:44ч / 03.04.2018г
Брой прочитания:
853
Брой коментари:
0

На 4 април от 10 ч. в Аулата на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ ще се състои тържествена юбилейна научна сесия по повод 150-годишнината от рождението на основоположника на географската наука у нас, проф. Атанас Иширков.

Роден е на 5 април 1868 г. в Ловеч. Учи в Априловската гимназия в Габрово, завършва средното си образование в Търново. Постъпва в Историко-филологическия факултет на Висшето училище в София (бъдещият Софийски университет) и е от неговия първи випуск. Учителства във Варна и София, специализира в Германия, пребивава и в Нанси, Франция, където прави проучвания в местната библиотека.

През 1895 г. става учител по география в Софийската мъжка гимназия, а на 1 февруари 1898 г. чрез конкурс е назначен за редовен доцент при Катедрата по география и обща етнография във Висшето училище в София. Анастас Иширков е първият преподавател по география в Софийския университет и първият уредник на Географския институт при него. Създава богата библиотека и разнообразни сбирки в института. Работи във всички области на географската наука, а по-късно главно в областта на антропогеографията и политическата география. Предприема географски проучвания в България и други европейски страни.

Проф. Атанас Иширков проявява многостранни интереси – пише стихове, събира народни умотворения. Владее отлично немски, френски и руски, ползва чешки, унгарски, сръбски и английски. Изпълнява политически, културни и научни мисии в чужбина.

Дарява средства за различни дейности по благоустрояването на родния му град Ловеч. Прави голямо дарение на Софийския университет в завещанието си със заръката парите да се използват за развитието на географската наука в България.

Умира в София на 6 април 1937 г.

Източник: Софийски университет и Уикипедия