Ще бъде представено е-списанието „Дзяло“

Публикувано:
14:57ч / 02.04.2018г
Брой прочитания:
284
Брой коментари:
0

По повод 139 г. от обявяване на София за столица на България Дирекция „Култура“ на Столична община и „Дзяло“ организират на 3 април 2018 г. (вторник) от 11.00 до 13.00 часа в Американския център в Столична библиотека представяне на проекта „Дзяло“ научно пространство сайт с е-списание – за хуманитаристика и извори Х-ХХI век, субсидиран от сесиите за 2017 и 2018 г. на Столична програма „Култура“.

Т Е М И   И  У Ч А С Т Н И Ц И :

  1. I. Представяне на концепцията сайт с е-списание „Дзяло“

Августа Манолева – автор на идеята и основател;

проф. Пиринка Пенкова /Дания/ (член на редакционния борд) – цялостно представяне на е-списанието като редактор от втория му брой с най-последователен и пълен поглед как то се развива от началото до сега;

проф. д.ф.н. Румяна Златанова /Германия, Хайделберг/ (член на редакционния борд) представяне на броевете – IХ, Х, ХI, финансирани по Столична програма „Култура“;

проф. д.ф.н. Владко Мурдаров (член на редакционния борд) –  представяне на рубриката „Езикът“ – съвр. част;

проф. Илияна Марчева-Атанасова (член на редакционния борд) – представяне  на рубриката „История“;

доц. д.ф.н Камен Михайлов (член на редакционния борд, лектор в Унгария) – представяне на рубриката „Литература“.

По тематиките – автори:

проф. Елена Хаджиева – Нова учебна литература – презентация;

Рени Манова, докторант – Ценността на езика като средство на междукултурния диалог – образователната концепция в научната продукция на Катедра „Български език като чужд“;

Емил Басат – във връзка с раздел „Интервюта“;

доц. Палмира Легурска – участник от първия брой на е-списанието.

Конферентна връзка – представяне участието си в ХI брой на е-списанието,

с Киев – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,

водеща: проф. д.ф.н. Цветана Георгиева 

с Мелитопол – Мелитополски държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“,

Водеща: д-р Красимира Колева

Гости: директорът на Центъра по българистика – доц. д-р Сергей Пачев (автор на статия в ХI брой); проф. дфн Валентин Молодиченко, ректор на МДПУ до 2016, подкрепил проекта за дигитален български кабинет (автор на статия в ХI брой); и др. сътрудници на Центъра по българистика.

  1. II. София – във връзка с обявяването на София за столица на Княжество България (1879 г.)

проф. д.ф.н. Марияна Цибранска, д-р Димитрия Иванова – с награда от спечелен конкурс по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г. за проекта „Материалната и духовната култура на българина според лексиката на софийските книжовници от XVI век“;

Софийска книжовна школа (ще излезе в ХI бр.) – презентация;

гл. ас. д-р Кръстьо Йорданов (Институт за исторически изследвания –БАН) София през ХVI век (ще излезе в ХI брой) – презентация;

Ива Чалъкова (директор на Научно-информационния център „Българска енциклопедия“, БАН), Таня Кадийска (автор)

Енциклопедия „София“ – представяне на изданието (представено в Х брой в рубриката „Нови книги“ + рецензия).

Източник: Августа Манолева