Новият генерален секретар на МОФ, г-жа Луиз Мушикивабо, встъпи в длъжност

Публикувано:
22:15ч / 03.01.2019г
Брой прочитания:
263
Брой коментари:
0

Новият генерален секретар на Международната организация на Франкофонията (МОФ) Луиз Мушикивабо официално встъпи в длъжност на 3 януари 2019 г. по време на церемония, в която участваше заемалата досега този пост Микаел Жан, в централата на Организацията в Париж. Г-жа Мушикивабо беше избрана на 12 октомври т.г. от държавните и правителствените ръководители на държавите членки на МОФ на XVII среща на високо равнище на Франкофонията в Ереван (Армения). Тя започна четиригодишния си мандат от днес.

По време на продължителен сърдечен разговор новият и досегашният генерален секретар обмениха мнения за основните дейности и насоки на Организацията и по специално за прилагането на Декларацията и приетите решения на Срещата на върха в Ереван и предизвикателствата пред франкофонския свят.

Луиз Мушиквиабо е била министър на външните работи и на международното сътрудничество на Руанда.

„От няколко дни съм в новата ми страна, където ще работя, Франция, аз съм много щастлива да встъпя в длъжност днес. Очаквах с нетърпение да се срещна с екипите на МОФ, с които съм сигурен, че ще работим в дух на солидарност и постоянен диалог, за да отговорим ефективно на приоритетите на нашите държавни и правителствени ръководители. Искам да повторя искрената си благодарност за доверието, което ми беше засвидетелствано в Ереван. Очаквам с нетърпение да поставя опита си в служба на нашата Франкофония ” – заяви новият генерален секретар в края на разговора.

Луиз Мушиквиабо е четвъртият човек, който заема длъжността генерален секретар на Франкофонията. Преди нея на този пост са били Михаел Жан (2015-2018), Абду Диуф (2003-2014) и Бутрос Бутрос-Гали (1998-2002 г.).

Международната организация на Франкофонията включва 88 държави и правителства, от които 54 членове, 7 асоциирани членове и 27 наблюдатели.

За повече информация относно функциите на Генералния секретар на Франкофонията: https://www.francophonie.org/La-Secretaire-generale-251.html

За повече информация относно Франкофонията: www.francophonie.org

Публикацията може да бъде прочетена на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: МОФ