Първи Международен ден на образованието – 24 януари 2019

Публикувано:
17:40ч / 24.01.2019г
Брой прочитания:
591
Брой коментари:
0

На 24 януари светът чества първия Международен ден на образованието, който миналата година беше обявен от Общото събрание на ООН, за да подчертае ролята на образованието за мир и развитие. ЮНЕСКО призовава страните да засилят политическия си ангажимент за образование като средство за постигане на всички цели за устойчиво развитие.
„Образованието е най-мощното средство, което трябва да доведе до значителни подобрения в здравеопазването, да стимулира икономическия растеж и да разгърне потенциала и иновациите, от които се нуждаем, за да изградим по-устойчиви и устойчиви общества“ – каза Одре Азуле, генерален директор на ЮНЕСКО, в посланието си за Деня. „Няма да можем да прекъснем цикъла на бедността, да смекчим измененията на климата, да се адаптираме към технологичната революция, да не говорим за постигането на равенство между половете, без амбициозен политически ангажимент за всеобщо образование. “

Цифри, показващи значимостта на предизвикателствата

Днес 262 милиона деца и млади хора все още не ходят на училище; 617 милиона деца и юноши не могат нито да четат, нито да извършват основни изчисления; по-малко от 40% от момичетата в Африка на юг от Сахара завършват средно образование и почти четири милиона деца и млади бежанци са извън училище.

По повод Международния ден на образованието ЮНЕСКО ще публикува нов учебник за правото на образование. Ще бъдат представени и нови данни за неравенствата в образованието, които показват кои групи от населението изостават в това отношение.

Първото честване на Деня ще се проведе в Организацията на обединените нации в Ню Йорк със събитие, организирано съвместно от ЮНЕСКО и постоянните мисии на Нигерия, Норвегия, Република Сингапур и Катар. Темата на събитието е „Образование, двигател за включване и самостоятелност“ и е свързана с политическия форум на високо равнище на ООН, който ще се проведе през юли в Ню Йорк. Обединявайки гласовете на представители на правителства, на Организацията на обединените нации, частния сектор и младежките организации, събитието ще послужи като платформа за подчертаване на съществения принос на образованието за цялостната Програма 2030.

Нова инициатива, наречена „Група приятели на образованието и ученето през целия живот“, която обединява представители на държавите-членки на ООН, също ще стартира в Ню Йорк, за да насърчи постоянния ангажимент към образованието в Програмата до 2030 г.

В чест на първия Международен ден на образованието ще бъдат организирани кръгли маси и прожекции в Женева, Брюксел и на други места по света.

Публикацията може да бъде прочетеа на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

 

Източник: fr.unesco.org