„По стъпките на един испански дипломат в София: Хулио Паленсия“

Публикувано:
09:08ч / 23.06.2021г
Брой прочитания:
530
Брой коментари:
0

На 22 юни в седалището на издателство COLIBRI, Casa Libri, се състоя церемонията по представянето на изданието „По стъпките на един испански дипломат в София: Хулио Паленсия. Маршрут и преглед на дипломатическите отношения между Испания и България ”- туристическа и културна обиколка на емблематичните места на град София, свързана с историята на 110-годишните отношения и испанското дипломатическо присъствие в българската столица.

Това издание бе изготвено от посолството на Испания в рамките на честванията по повод 110-годишнината от дипломатическите отношения между Испания и България, благодарение на важното сътрудничество с Държавна Агенция „Архиви“, която предостави документи, свързани с различните местоположения на испанските легации в София през годините, както и снимки и изображения от времето, излюстрирано в маршрута. Пътеводителят, публикуван от издателство КОЛИБРИ, е изготвено на испански и български език.

Церемонията по представянето бе водено от заместник-министъра на външните работи Зарица Динкова и посланика на Испания Алехандро Поланко. Директорът на КОЛИБРИ Жаклин Вагенщайн приветства присъстващите на събитието, което включваше представянето на изданието от Иванка Гезенко от Държавна Агенция „Архиви“. Беше прочетен поздравителен адрес от вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова. Излъчени бяха и два видеоклипа от маршрута, очертан в това ръководство, единият, изготвен от Боряна Димитрова от БТА, както и поздрав от Директора на Сефарадски център-Израел, Мигел де Лукас.

Представеният в тази публикация маршрут предлага културна и туристическа обиколка на различните места в град София, свързани с историята на дипломатическите отношения между Испания и България, от създаването й през 1911 година. Включени са и сградите, в които се е помещавало испанското посолство, свързани с испанските дипломати, назначени в София. Сред тях се откроява Хулио Паленсия и Алварес-Тубау, на когото е посветен маршрутът, заради неговата работа в защита на сефарадското общност в България между 1940 и 1943 г., по време на Втората световна война.

На тази разходка, която се препоръчва да се извърви пеша, преминаваме през най-красивите улици в центъра на София, започвайки от площада на Народното събрание и завършвайки в Синагогата. Предлага се да се посетят някои от най-емблематичните архитектурни сгради и паметници на града, като се подчертаят връзките с испанското присъствие, понякога малко известни.

 Следва текстът на испонски език:

El 22 de junio, en la sede de la editorial COLIBRI, Casa Libri, ha tenido lugar el acto de presentación de la publicación “Tras los pasos de un diplomático español en Sofía: Julio Palencia. Una ruta de los lugares y memoria de las relaciones diplomáticas entre España y Bulgaria”- un recorrido turístico y cultural por los lugares emblemáticos de la ciudad de Sofía ligados a la historia de 110 años de relaciones y presencia diplomática española en la capital búlgara.

Este trabajo ha sido realizado por la Embajada de España en el marco de la conmemoración del 110 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Bulgaria. Para ello, ha contado con la importante colaboración de la Agencia Estatal de Archivos, quien ha aportado documentos de interés en relación a las diferentes ubicaciones de la sede de la Legación española en Sofía a lo largo de los años, así como fotos e imágenes de la época que ilustran la publicación. La edición se ha realizado, en español y en búlgaro, por la editorial COLIBRI.

El acto de presentación ha estado presidido por la Viceministra de Asuntos Exteriores, Zaritza Dinkova, y el Embajador de España, Alejandro Polanco (ver si confirma alguna autoridad más). La CEO de COLIBRI, Jacqueline Wagenstein ha dado la bienvenida a los asistentes al acto, que ha contado con la presentación del libro por parte de Ivanka Gezenko, de la Agencia Estatal de Archivos. A continuación se ha leído un mensaje de la Vicepresidenta de la República, Sra. Iliana Yotova. También se han emitido sendos videos sobre el recorrido que plantea esta guía, realizado por Boriana Dimitrova de la BTA, así como otro de saludo del Director de Casa Sefarad-Israel, Miguel de Lucas.

En la ruta presentada en esta publicación se propone un recorrido cultural y turístico por los diferentes lugares de la ciudad de Sofía relacionados con la historia de las relaciones diplomáticas entre España y Bulgaria, desde su establecimiento en 1911.

Se identifican los edificios que albergó la sede de la Embajada de España, asociados a los diplomáticos españoles designados en Sofía. Entre ellos, destaca Julio Palencia y Álvarez-Tubau, a quien se dedica la ruta, por su labor en la defensa de la sociedad sefardí de Bulgaria entre 1940 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial.

En este paseo, que se recomienda realizar a pie, se transita por las calles más bonitas del  centro de Sofía, iniciando en la Plaza de la Asamblea Nacional y concluyendo en la Sinagoga. Se propone visitar algunos de los edificios arquitectónicos y monumentos más emblemáticos de la ciudad, destacando las vinculaciones con la presencia española,  a veces poco conocidas.

 

Източник: Посолство на Испания в България