Покани за предложения по подпрограма МЕДИА

Публикувано:
12:59ч / 11.02.2022г
Брой прочитания:
229
Брой коментари:
0

Публикувани са две нови покани за представяне на конкурсни предложения, в рамките на програма „Творческа Европа – МЕДИА“. Това са  Европейско филмово разпространение“ и Иновативни инструменти и бизнес модели“. В допълнение към това е публикувана и поканата за представяне на конкурсни предложения за „Медийна грамотност“, част от междусекторното направление на програмата.

Подкрепата за „Европейско филмово разпространение“ има за цел да насърчи и подкрепи по-широкото транснационално разпространение на нови европейски филми, посредством финансова подкрепа за дистрибуторски компании.

Официалното обявление на конкурса можете да намерите тук

Краен срок за кандидатстване: 5 април 2022 г.

Цел на конкурса „Иновативни инструменти и бизнес модели“ е да насърчи развитието и/или разпространението на иновативни инструменти и бизнес модели за подобряване на видимостта, достъпността и разнообразието на европейските произведения в дигиталната ера, както и конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия.

Официалното обявление на конкурса можете да намерите тук.

Краен срок за кандидатстване: 7 април 2022 г.

Медийната грамотност е мощен инструмент за ограничаване на въздействието на дезинформацията. За тази цел действията по конкурса предвиждат насърчаването и споделянето на знания и обмена на политики и практики за медийна грамотност. Подкрепата предвижда развитието на иновативни трансгранични инициативи за медийна грамотност в цяла Европа, вземайки предвид променящия се дигитален медиен пейзаж и текущото поведение на потребителите сред различните възрастови групи.

Краен срок за кандидатстване 6 април 2022 г.

Официалната публикация на конкурса можете да намерите тукДо сега са публикувани и поканите за МЕДИА 360°Пътуващи филми и Мрежи от европейски фестивали, а през следващите седмици и месеци предстои да бъдат публикувани и останалите покани за представяне на предложения.

Източник: Бюро Творческа Европа - МЕДИА България