Римските договори на 60 години

Публикувано:
08:56ч / 25.03.2017г
Брой прочитания:
146
Брой коментари:
0

На 25 март лидерите на ЕС се срещнат в Рим, за да отбележат 60-та годишнина на Римските договори, подписани на този ден през 1957 г.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ще участва в срещата на върха в Рим, където ще се организират редица прояви в чест на събитието, както и прояви, посветени на размисъла за общото бъдеще на Европа.

Римските договори, подписани от шестте държави — създателки на ЕС, са в основата на Европейския съюз, който познаваме днес: един обединен мирен континент, основан на ценностите солидарност, демокрация и върховенство на закона. Единният пазар гарантира свобода на избора и на движението, икономически растеж и благоденствие за 500 милиона граждани. Той е най-големият търговски блок в света и най-големият донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Тази годишнина е повод да погледнем назад към съвместните ни постижения и да обсъдим бъдещето на ЕС с 27 държави членки. След като Комисията представи Бялата книга за бъдещето на Европа, очаква се лидерите на ЕС да приемат Римската декларация, в която ще фигурират историческите постижения на ЕС, настоящите предизвикателства и ангажимент да се работи за единството на 27-те членуващи държави и да се засилят общите действия в ключови области на политиката в полза на гражданите.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Нашите родители и техните родители основаха този Съюз с една обща визия: никога повече да няма война. Тяхното дълбоко убеждение бе, че премахването на бариерите, работата заедно, а не един срещу друг, ни прави по-силни. Историята показа, че са прави. За 60 години ценностите, върху които е изграден Съюзът, не са се променили: мирът, свободата, толерантността, солидарността и върховенството на закона ни обвързват и обединяват. Те не трябва да се приемат за даденост и трябва ежедневно да се борим за тях. Нашата демокрация, многообразие и независима и свободна преса са основите, които поддържат силата на Европа — нито един човек или институция не са над закона. Европейският съюз направи нашия живот по-добър. Трябва да сторим необходимото, за да продължи да го прави и за следващите поколения. Засега всички пътища водят към Рим. След Рим, и независимо с какво е постлан, ще има само един път напред: европейско единство.“

В Рим държавните лидери ще подпишат Римската декларация, изготвена съвместно от председателите Туск и Юнкер и министър-председателите Мускат и Джентилони.

Римската декларация отбелязва началото на един процес. След срещата на върха в Рим Комисията ще представи серия документи за размисъл по ключови въпроси за Европа: 1) развитие на социалното измерение на Европа; 2) задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз; 3) извличане на ползи от глобализацията; 4) бъдещето на европейската отбрана и 5) бъдещето на финансите на ЕС. В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер ще доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

Повече информация за дебатите за бъдещето на Европа и за честванията на 60 годишнината от подписването на Римските договори ще намерите в Интернет на адрес:  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-701_bg.htm

Източник: Представителство на Европейската комисия в България