Създава се Европейски стълб на социалните права

Публикувано:
18:43ч / 17.11.2017г
Брой прочитания:
243
Брой коментари:
0

Лидерите на Европейския съюз тържествено обявиха създаването на Европейския стълб на социалните права. Това стана по време на социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж, която се провежда в Гьотеборг, Швеция. Идеята за стълба бе обявена за първи път от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза през 2015 г. Проектът бе представен от Комисията през април 2017 г. Днес документът относно стълба бе подписан от председателя Юнкер от името на Европейската комисия, председателя Таяни от името на Европейския парламент и министър-председателя на Естония Ратас от името на Съвета на Европейския съюз.

По този повод председателят Юнкер заяви:

„Това е повратен исторически момент за Европа. В същината си нашият Съюз винаги е бил социален проект. Той е много повече от единен пазар, много повече от пари, много повече от еврото. Това са нашите ценности и начинът, по който искаме да живеем. Европейският социален модел е пример за успех и превърна Европа в място за живеене и работа от световна величина. Днес ние отстояваме нашите общи ценности и се ангажираме да защитаваме 20 определени принципа и права. От правото на справедливо възнаграждение до правото на здравни грижи, от възможностите за учене през целия живот, по-доброто равновесие между професионалния и личния живот и равенството между половете до минималния доход: с Европейския стълб на социалните права ЕС се застъпва за правата на своите граждани в един бързо променящ се свят.

Създаването на стълба в рамките на социалната среща на високо равнище в Гьотеборг се случва в ключов момент за утвърждаването на едно силно социално измерение в бъдещето на Европейския съюз. Моментът е избран съвсем съзнателно, за да може социалното измерение на Европа да се превърне в първата крачка по пътя ни към Сибиу. Във времена на значителни промени — било то в живота или в политиката — е съвсем естествено да се върнем отново към въпроса какви сме всъщност и какво ни държи заедно. Ето защо съм доволен, че успяхме да постигнем единодушие относно Европейския стълб на социалните права за по-малко от половин година, след като Европейската комисия предложи неговото създаване. Тази споделена ангажираност е убедителна проява на европейското единство.

Стълбът и социалното измерение на Европа като цяло ще бъдат толкова силни, колкото ние позволим. Това е съвместна отговорност и тя започва на национално, регионално и местно равнище с ключовата роля на социалните партньори и гражданското общество. Следователно при пълно уважение и възприемане на различните подходи, които съществуват в Европа, всички ние трябва сега да превърнем поетите ангажименти в действия. Европейските граждани го заслужават.“

 

Източник: Представителство на ЕК в България