Спътниковата система „Галилео“ на ЕС достига 1 млрд. потребители на смартфони

Публикувано:
08:16ч / 10.09.2019г
Брой прочитания:
209
Брой коментари:
0

На 10 септември европейската навигационна спътникова система „Галилео“ ще достигне 1 млрд. потребители на смартфони в световен мащаб. Това съвпада с 15-та годишнина на Европейската агенция за глобалните навигационни спътникови системи (GSA) — основният партньор на Комисията при експлоатацията на „Галилео“.

В навечерието на специално събитие в центъра на GSA в Прага Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: Сега „Галилео“ осигурява висококачествени услуги за измерване на времето и навигация на 1 млрд. потребители на смартфони в света. Това стана възможно благодарение на наистина европейски усилия, за да се изгради най-точната навигационна система в света с подкрепата и ангажираността от страна на GSA. Уверена съм, че космическият ни сектор ще продължи да просперира благодарение на увеличаващи се дейности, идеи и инвестиции по новата космическа програма на ЕС.

От декември 2016 г. „Галилео“ предоставя т.нар. „първоначални услуги“, които вече подобриха всекидневния живот на гражданите и предприятията, като осигуряват точни сигнали за определяне на местоположението, навигация и измерване на времето.

Днес 95 % от дружествата, произвеждащи чипове за смартфони за спътникова навигация, създават чипове, които са съвместими с „ Галилео“. Данните за 1 млрд. потребители се основават на броя на продадените в световен мащаб смартфони, използващи „Галилео“. Действителният брой на потребителите на „Галилео“ е по-голям. В Европа всички нови модели автомобили, одобрени за пазара, са оборудвани със системата eCall, която използва „Галилео“, за да съобщава местоположението на превозното средство на службите за спешно реагиране. От тази година „Галилео“ е интегрирана в цифровите тахографи на камионите (устройства за записване на скоростта и разстоянието), за да се гарантира спазването на правилата за времето за шофиране и за да се подобри безопасността на пътя.

„Галилео“ предоставя също така ключовата услуга по търсене и спасяване (SAR), която намалява времето за откриване на лице, разполагащо с уред за подаване на сигнал за бедствие, на по-малко от 10 минути в открито море, планина или пустиня. С „Галилео“ точността на определяне на местоположението се е подобрила от 10 km на по-малко от 2 km. В бъдеще също така системата ще уведомява лицето в беда, че съответните помощни екипи пристигат.

На последно място „Галилео“ подпомага публичните органи със своята публично регулирана услуга за чувствителни цели във връзка със сигурността. Това е надеждна и изцяло криптирана услуга за държавните ползватели по време на национални извънредни или кризисни ситуации, като например терористични нападения, за да се гарантира непрекъснатостта на услугите.

Европейският космически сектор, който заема второ място в света, е силен и конкурентноспособен. За да подпомогне и укрепи лидерската позиция на ЕС в космоса, Комисията предложи космическа програма на стойност 16 млрд. евро за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021 г.—2027 г.

КОНТЕКСТ

„Галилео“ е глобалната навигационна спътникова система на ЕС. Тя е гражданска система под граждански контрол, която осигурява точна информация за местоположението и времето. Предназначението на „ Галилео“ е да осигури независимостта на Европа от други навигационни спътникови системи и нейната стратегическа автономност в областта на спътниковата навигация. Автономността на Европа в този сектор ще даде тласък на европейския пазар на труда, ще помогне на ЕС да засили ролята си в областта на сигурността и отбраната и ще подпомогне нововъзникващи технологии, като изкуствения интелект, безпилотните летателни апарати, автоматизираната мобилност и интернета на нещата.

„Галилео“ предоставя „първоначалните услуги“ от декември 2016 г. По време на тази първоначална „пилотна“ фаза, предшестваща етапа на „напълно оперативните услуги“, сигналите IP/19/5529 от „Галилео“ са използвани в комбинация с други навигационни спътникови системи. В етапа на пълна оперативност потребителите ще могат да използват сигналите от „Галилео“ независимо от другите навигационни спътникови системи.

Сред другите космически дейности на ЕС са програмата „Коперник“ (свободни и отворени данни от наблюдения на Земята — сушата, атмосферата, морето, изменението на климата, както и за управление на извънредни ситуации и сигурност), EGNOS (регионална система за спътникова навигация) и системата за космическо наблюдение и проследяване (КНП). Новата космическа програма ще обедини в една програма всички съществуващи и нови дейности на ЕС в областта на космоса. Тя ще запази съществуващата инфраструктура и услуги и ще въведе известен брой нови елементи, за да се насърчи развитието на силен и иновативен космически сектор и за да се запази автономният, надежден и разходоефективен достъп на ЕС до космоса.

С новата програма също така се въвежда уеднаквена и опростена система за управление. ЕС ще гарантира, че увеличаването на финансовите инвестиции се подпомага от ефикасен процес на вземане на решения, за да могат всички космически дейности на ЕС да се изпълняват навреме и в рамките на предвидения бюджет. Комисията ще продължи да отговаря за управление на програмата като цяло. С оглед на своето изключително експертно ниво междуправителствената Европейска космическа агенция (ЕКА) ще остане основен партньор в разгръщането на системата и в техническата подкрепа за оперативните задачи на космическата програма на ЕС. GSA, която ще промени наименованието си на „Агенция на ЕС за космическата програма“, ще увеличава подкрепата си за провеждане на космическите дейности на ЕС и за пазарното им навлизане и ще има все по-голяма роля за обезпечаване на сигурността на всички компоненти на програмата.

 

Източник: Представителство на Европейската комисия в България