Справяне с неравенствата в България

Публикувано:
05:37ч / 06.12.2015г
Брой прочитания:
232
Брой коментари:
0

По време на тридневното си посещение в България изпълнителният директор на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) Антъни Лейк обсъди с правителството важността на приоритетните инвестиции в ранното детско развитие и в достигането до най-уязвимите и маргинализирани деца. Той поздрави правителството за поетия ангажимент към децата.

„Бих искал да изразя своята благодарност за подкрепата на УНИЦЕФ. Очаквам, че организацията ще продължи да работи с правителството и гражданското общество в България, за да се гарантира устойчивост на постигнатите резултати за децата. Уверявам ви, че правата на децата ще бъдат приоритет в бъдещата Национална програма за развитие на България до 2030 година. Гражданското общество ще бъде основен партньор в изграждането на този стратегически документ„, каза г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България.

България е постигнала значителен напредък за децата през последните 25 години в справянето с едни от най-високите нива на бедност и социално изключване в Европа. За децата в институционална грижа, децата с увреждания и децата от ромски произход тези неравенства могат да бъдат особено тежки.

По време на тридневното си посещение г-н Лейк се срещна с деца и приемни семейства и видя доказателства за напредъка на България в намаляване броя на децата, живеещи в институции, престоят в които може да навреди трайно на тяхното развитие. Откакто българското правителство започна реформата в системите за грижа и закрила на детето, около 80% по-малко деца растат в институции, от 12 600 деца през 2001 г. до 2700 в края на миналата година.

„Всяко дете заслужава да расте в грижовна и подкрепяща домашна среда. Когато ние инвестираме в даването на здравословен старт в живота на децата – включително правилното хранене и стимулиране, образование и любяща грижа – ние не само им даваме възможност да развият пълния си потенциал, но също така им помагаме да преодолеят неравенствата, наследени от поколения“, каза Антъни Лейк, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

Г-н Лейк се срещна с президента Росен Плевнелиев и представители на правителството, включително министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той обсъди продължаващия ангажимент на правителството за подобряване на живота на децата – по-конкретно чрез по-големи инвестиции в ранното детско развитие, както и необходимостта за ускоряване на реформата на детското правосъдие, за да се осигури система от детски съдилища и услуги, които ще помогнат на децата и младежите да се реинтегрират в обществото.

За Антъни Лейк: 

Антъни Лейк е шестият Изпълнителен Директор на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ). Той заема този пост от 1 май 2010 г. – след 45 години на служба в публичния сектор. В центъра на неговия мандат са усилията да се преборят неравенствата между децата и да се постигат реални резултати в името на тяхното благосъстояние.

Повече за визитата научете тук: www.unicef.bg

Информация за всяка среща е публикувана във:

Facebook: https://www.facebook.com/unicef.bulgaria

&Twitter: https://twitter.com/UnicefBulgaria

За УНИЦЕФ:

УНИЦЕФ насърчава прилагането на правата и повишаване на благосъстоянието на всяко дете посредством всяка своя дейност. Заедно с нашите партньори ние работим в 190 страни и територии, за да превърнем този ангажимент в практически действия в полза на всички деца, навсякъде по света, полагайки особени усилия да достигнем до най-уязвимите и социално изключени деца.

Източник: УНИЦЕФ