Срещата на върха ЕС—Западни Балкани: равносметка

Публикувано:
08:30ч / 18.05.2018г
Брой прочитания:
176
Брой коментари:
0

На срещата на върха в София между лидерите на Европейския съюз и държавите партньори от Западните Балкани беше потвърдена европейската перспектива на региона и бяха определени редица конкретни действия за засилване сътрудничеството в свързаността, сигурността и принципите на правовата държава.

„На тази среща на върха успяхме да създадем още по-тесни връзки с нашите приятели от Западните Балкани, които всеки ден, стъпка по стъпка, се приближават все повече до Европейския съюз — всеки със собственото си темпо и собствените си достойнства. Свързаността с Европейския съюз означава споделяне на ценностите и принципите му, включително зачитане на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната власт и свободата на словото, защото Европейският съюз на първо място е общност на ценности и закони“, заяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

На срещата на върха и в приетата Софийска декларация бе подчертана важността на дълготрайния ангажимент на Западните Балкани към принципите на правовата държава, борбата с корупцията и организираната престъпност, доброто управление и зачитането на правата на човека и правата на малцинства. Лидерите на ЕС и Западните Балкани постигнаха съгласие да предприемат редица действия, чрез които да се подобрят енергийната и транспортната инфраструктура и цифровата свързаност в региона.

  • ЕС ще предостави безвъзмездни средства за допълнителни 11 приоритетни транспортни проектa (автомобилен транспорт, железопътен транспорт, пристанища) на обща стойност 190 милиона евро. С тази инвестиция могат да бъдат осигурени до 1 милиард евро заеми от международни финансови институции.
  • С цел разработването на новата програма за цифрови технологии за Западните Балкани ЕС е заделил 30 милиона евро за инвестиции за осигуряването на широколентов достъп в целия регион. Партньорите постигнаха съгласие за разширяване на наличните в региона механизми за намаляване на разходите за роуминг, така че да се обхванат и шестте държави партньори. Същевременно ЕС ще разработи пътна карта за намаляване на цената на роуминга между Западните Балкани и ЕС.
  • Освен това ЕС ще насърчава преминаването на региона към нови енергийни източници, особено източници на възобновяема енергия, включително устойчивото използване на водноелектрическата енергия.
  • В областта на икономическата свързаност Комисията продължава да подкрепя собствения план на региона за създаване на регионално икономическо пространство, като срещата на върха приветства ангажиментите за ускоряване на работата по признаването на квалификациите и улесняването на търговията в рамките на Западните Балкани.
  • Комисията ще увеличи предоставяната подкрепа за младите хора и образованието, по-специално с удвояване на финансирането по „Еразъм +“ за региона и чрез стартиране на пилотен проект за мобилност в областта на професионалното образование и обучение.

Наред с това партньорите поеха ангажимент за програмата за цифрови технологии за Западните Балкани, с която ще се подпомогне преходът на Западните Балкани към цифрова икономика. Тя включва мерки като изготвянето на пътна карта за намаляване на разходите за роуминг и пакет за техническа помощ за потенциални инвестиции в области като широколентовия достъп.

 

Източник: Представителство на Европейската комисия в България