Световен форум за демокрация 2019 в Страсбург

Публикувано:
18:09ч / 07.11.2019г
Брой прочитания:
244
Брой коментари:
0

Световният форум за демокрация 2019 събира от 6 до 8 ноември в Страсбург интелектуалци, политици, активисти, експерти и млади хора от цял свят по темата за информацията и демокрацията:

„Информация: в опасност ли е демокрацията?“.

Информацията е в постоянна еволюция. Традиционните медии се допълват, конкурират се и често са засенчени от уебсайтове, блогове и социални медии. Тези нови източници на информация позволяват на милиони хора да споделят информация с едно щракване, без филтър и без никакъв контрол.

Този катаклизъм ни изправя прд въпроса за надеждността и достъпността на информацията, които са съществени условия за участието на гражданите в демократичните процеси и ще бъдат в центъра на дебатите.

Участниците ще обсъдят следните теми:
– Демокрация в мъглата. Имаме ли цялата необходима информация?
– Възстановяване на доверието в медиите
– Информация и технологии: приятели или врагове?
– Свобода на изразяване и защита на журналистите
– Многостранен отговор

Десет лаборатории за идеи ще анализират предизвикателствата, ще представят някои от вече предприетите действия и допринесат за намирането на отговори на въпросите, повдигнати по време на форума. Наградата за демократични иновации ще бъде присъдена от Съвета на Европа на най-популярната инициатива, представена в тези лаборатории (петък, 8 ноември, от 11,30 ч. До 13 ч., при закриването на форума).

Успоредно с това ще се организират работни срещи по темите: изкуствен интелект и информация, дезинформация и фалшиви новини, журналисти в опасност, безопасност на журналистите, демокрацията в дигиталната ера, проверка на фактите и целостта на информация.

Форумът е организиран от Съвета на Европа в партньорство с град Страсбург, Съвета на департамент Долен Рейн, регион Гранд Ест и френското правителство. Изданието на форума през 2019 г. е част от програмата на френското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

В рамките на официалната програма:

От 2 до 8 ноември град Страсбург, регион Гранд Ест, департамент Долен Рейн и всички партньори ще обединят усилия, за да предложат програма за широката общественост по темата на форума. Тя ще бъде обсъждана на множество срещи, кръгли маси, дискусии и изложби на различни открити места.

Наградата за ангажираност в името на демокрацията ще бъде връчена от регион Гранд Ест в петък, 8 ноември от 17:00 ч.

Повече информация, програма и предавания

Публикацията може да прочетете на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy