Традиционната среща на Евроклуба при БТПП

Публикувано:
12:11ч / 11.01.2016г
Брой прочитания:
174
Брой коментари:
0

Резултатите от люксембургското председателство на ЕС и приоритетите на току-що започналото холандско председателство бяха представени в Българска търговско-промишлена палата на среща на Евроклуба при Палатата от почетния консул на Великото херцогство Люксембург Саша Безуханова и посланика на Кралство Нидерландия у нас Том ван Оорсхот.

Евроклубът се събира традиционно  на всеки шест  месеца по случай ротационната смяната на председателство на Съвета на ЕС. Организатор на специалното изпращане и посрещане на председателствата на ЕС в БТПП е Enterprise Europe Network – най- голямата мрежа в подкрепа на бизнеса.

Над 100 членове на Евроклуба и негови гости, сред които зам.- министри, посланици, търговски представители на страните- членки, предприемачи, представители на академичните среди и медиите се запознаха с постигнатото по време на Люксембургското председателство на ЕС и с амбициозни приоритети на Холандското председателство.

При откриването на срещата, председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства участниците с пожелания за една по-силна и сигурна 2016 година. Той и изрази увереност, големият интерес към събитието не е случаен и че председателството на Кралство Нидерландия ще осигури необходимия общоевропейски подход за справяне с предизвикателствата пред Съюза.

Председателят на Евроклуба проф.  Ингрид Шикова подчерта, че високото ниво на приемственост между Люксембургското и Нидерландското Председателство е от изключителна важност за Европа в момент на растяща несигурност и че ще осигури необходимата последователност при формулирането на европейските политики, насочени към стабилна и сигурна Европа.

Изминалите шест месеца бяха особено трудни за ЕС, отбеляза почетния консул на Великото Херцогство Люксембург Саша Безуханова. „Независимо от предизвикателствата, Люксембург успешно съумя да изпълни амбициозната си програма и да осигури отворен подход при формулирането на мерки за справяне с бежанската криза и укрепване на външните граници след  ужасяващия атентат в Париж“, посочи тя. За достъп до презентацията, кликнете ТУК.

Н. Пр. Г-н Том ван Оорсхот представи приоритетите на Нидерландия за 12-то поред председателство на Съвета на ЕС и увери участниците, че ще бъдат положени усилия за подобряване на сътрудничеството в Европа. Фокусът ще бъде поставен върху просперитета, свободата и сигурността в ЕС. Конкретните цели, които холандското председателство ще следва, са насочени към подобряване на миграцията и международната сигурност, осигуряването на нови работни места чрез иновации, гарантиране на стабилни финанси и силна еврозона,  подпомагане на борбата с климатичните промени чрез устойчиво икономическо развитие. Посланик Оорсхот подчерта, че просперитета на ЕС не трябва да се взема за даденост и че чрез общи усилия и солидарност Европа ще успее да се справи с предизвикателствата. За достъп до презентацията, кликнете ТУК.

Актуалната икономическа обстановка и пътят на България напред представи главният икономист на УникредитБуланк  Кристофор Павлов, който запозна присъстващите с ключови политики, които биха дали необходимия тласък на българската икономика.

От представителството на Европейската комисия в България, съветникът по икономически въпроси и европейски семестър Аглика Събева-Цветанова представи „Планът за инвестиции за Европа“, по- широко познат като Планът „Юнкер“. Тя изтъкна усилията на Европейската комисия да мобилизира частни инвестиции в ключови сектори, които да подобрят цялостния инвестиционен климат в ЕС. Особено внимание беше обърнато върху Европейски фонд за стратегически инвестиции и новосъздадения онлайн Портал за инвестиционни проекти (European Investment Project Portal), който ще е активен в началото на 2016 година.

Презентации и снимки – ТУК: http://www.bcci.bg/news/9968

Приоритетите на Нидерландия за 12-то поред председателство на Съвета на ЕС – ТУК: http://english.eu2016.nl/eu-presidency

Ива Иванова

Експерт Връзки с обществеността

Българска търговско-промишлена палата

Източник: Българска търговско-промишлена палата