Университетска агенция на Франкофонията – интервю с Мохамед Кетата

Публикувано:
09:44ч / 28.11.2018г
Брой прочитания:
255
Брой коментари:
0

В началото на университетската учебна година се срещнахме с Мохамед Кетата, регионален директор на Университетската агенция за Франкофонията (AUF) за Централна и Източна Европа. Наред с мисиите на АУФ и особеностите на франкофонията в нашия регион научаваме повече за френския като език, който се използва в обучението и в работата, език на бъдещето!

Forum étudiants entreprises à Bucarest en 2018 - copyright AUF ECOНа снимката вляво: доц. д-р Рени Йотова, директор на Регионалното бюро за Централна и Източна Европа на Международната организация на Франкофонията, и г-н Мохамед Кетата

Уважаеми господин Кетата, благодарим ви, че отделихте време, за да отговорите на нашите въпроси. Вие сте регионален директор на Университетската агенция на Франкофонията (УAФ) за Централна и Източна Европа. Може ли първо да се представите накратко и да разкажете за професионалния си път?

Аз съм доктор на École Centrale de Paris (френски институт за следдипломна специализация в областта на научните изследвания и висшето образование по инженерство и наука; основан е през 1829 г. и е сред най-престижните висши училища. бел.прев.), професор съм на Национална консерватория на изкуствата и занаятите (CNAM) и на Университета в Руан (РУ). Имам дълъг академичен опит в областта на образованието, научните изследвания, технологиите, администрацията и международното научно сътрудничество. Заемал съм различни длъжности: първи вицепрезидент на Университета в Руан, директор на Лабораторията по електроника, микротехнология и апаратура (LEMI), директор на Университетския технологичен институт (IUT ) в Руан, член на Националния съвет на университетите (CNU) и научен експерт в няколко европейски програми.
Вие заехте настоящия си пост на 1 септември 2016 година. Какво ви привлече в този регион, по-специално в Букурещ?
Познавам добре академичните среди в Румъния и в страните от Централна и Източна Европа. Преди да постъпя в Университетската агенция на Франкофонията, имах много партньорства по съвместни проекти с румънски университети. Пристигнах в Румъния през 1994 г. в Клуж. Придружавах няколко френски колеги от Нормандия, които преподаваха в Университета по медицина и фармация „Юлиу Хациегану“. Навремето бях първи вицепрезидент на моя университет о подписахме споразумение между двете институциии, което постави началото на франкофонското обучение по медицина и фармация в Румъния. Днес този хубав регион на Централна и Източна Европа се състои от 30 държави и Румъния е сърцето му. Имаме 122 членове в 24 страни в региона. Бих казал, че моята задача е да изслушвам представителите на университетите членове е да бъда ехото на техните проекти.

За две години забелязахте ли някакво развитие в областта на франкофонията в училищата и в университетите в Румъния и в региона?
Румъния е франкофонска и франкофилска страна. Франкофонията й е динамична и открояваща се в региона на Централна и Източна Европа. Франкофонските университетски звена продължават да напредват с нарастващ професионализъм, сближавайки се по-тясно със социално-икономическата среда. Различните университети от региона се включват изцяло в стратегията ни за постигане на такава подготовка на студентите, която по-ефективно да им осигури заетост. Продължавам да вярвам в развитието на този процес. Бъдещето ще е по-добро!

УАФ е едно от четирите действащи звена на Франкофония. Можете ли да обясните с няколко думи какво означава това?
Институционалната франкофония се състои от една междуправителствена организация – Международната организация на Франкофонията (МОФ) и от четири действащи звена – Университетската агенция на Франкофонията, международния телевизионен канал TV5 Monde, Международната асоциация на франкофонските кметове (AIMF), Университетът „Сенгор“ в Александрия, както и парламентарно представителство – Асамблеята на парламентаристите франкофони (APF). Университетската агенция за Франкофония (УАФ) е международна асоциация, създадена в началото на шейсетте години. Тя обединява 884 висши учебни и научноизследователски институции в 111 държави и общото между тя е  френският език. УАФ е действащото звено за висшето образование и научните изследвания към Конференцията на на държавните и правителствени ръководители (Sommet de la Francophonie), обединени от френския език. Нейната мисия е да подпомага франкофонската солидарност, ангажирана с икономическото, социалното и културното развитие на обществата. Тя насърчава солидарността между своите членове, за да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени: качество на обучението, научните изследвания и академично управление; професионалното включване и възможности за зетост на завършилите студенти; участие на университетите в развитието на обществата. УАФ работи в 10 региона на света, включително в Централна и Източна Европа.

Какво включва дейността на УАФ в Централна и Източна Европа?
В регион, където френският език няма привилегирован статут, но съществува силна франкофонска традиция, основното предизвикателство на УАФ в Централна и Източна Европа е да създадат или възстановят франкофонски екосистеми, благоприятстващи практикуването на езика. Усилията на агенцията ни са съсредоточени главно върху поддържането на френския като език за обучение в университетите в региона и като инструмент за междууниверситетско сътрудничество. Тя съдейства и за създаването на партньорства с професионалните среди с цел популяризиране на френския като работен език, както и за подобряване на възможностите за заетост на младите хора. Благодарение на мрежата от експерти в институциите, членуващи в нея, УАФ в Централна и Източна Европа има важна роля в областта на научните изследвания и висшето образование.

Какви са основните ви дейности в подкрепа за студентите франкофони в региона?
Дейностите ни са насочени към три основни предизвикателства: качество, пригодност за заетост и развитие. Качеството е свързано с желанието да се предложи на младите хора по-добро обучение, научни специализации и работа в благоприятна среда. Всичко, което правим ден след ден, трябва да доведе до повишаване на способностите на младите хора да се реализират на пазара на труда. Нашата задача е да улесним бързата професионална интеграция, да установим връзка между фирмите и университетите наши членове, да водим постоянен диалог между социално-икономическата среда и академичния свят. По отношение на развитието ние следим тенденциите в културната, езиковата и социалната сфера на международно равнище.

Какво е мястото на френския език днес в румънските академични среди, както и в Централна и Източна Европа?
Френският език не е майчин език в страните от региона. Това е език, избран сред другите. Той често се предлага сред първите три чужди езика. Той се използва по различен начин в Централна и Източна Европа. Заема пълноценно и привилегировано място на пазара на труда.

Какво е, според вас, бъдещето на френския език и на академичната франкофония в Централна и Източна Европа?
Много се надявам,че франкофонията в региона ще бъде поддържана и развивана. Нейни ценности са споделеността и активната солидарност. Франкофонният пазар на труда е обещаващ. Университетската агенция на Франкофонията работи за полезната и привлекателна франкофония.

Какво бихте казали на учениците, които все още се колебаят дали да изберат френския език, когато започнат университетското си обучение?
Младите хора наистина са в центъра на нашите ежедневни грижи, твърдо вярваме, че те са нашето бъдеще, те са тези, които ще ни управляват утре. Ето защо правим всичко, за да улесним обучението им в университетите, наши членове. Насърчаваме учениците да говорят няколко езика, но сред тях важно място да заема и френският! Той е език за споделяне на универсалните ценности. Френският е вторият език за предаване на знания и умения. Студенти са отлични „посланици“ на френския език, но също така и „посланици“ на Франкофонията в региона и по света.

Festival ECO 2018 en Arménie - copyright AUF ECO

На снимката вляво: г-н Мехмед Кетата (в средата) по време на Форума на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в Армения през 2018 г.

Интервюто на г-н Мохамед Кетата, регионален директор на Университетската агенция за Франкофонията (AUF) за Централна и Източна Европа,  може да прочетете на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: AUF ECO