Виртуален форум за образование и професионална реализация 2023

Публикувано:
11:03ч / 30.10.2023г
Брой прочитания:
149
Брой коментари:
0

Френският институт в България и Агенция Campus France имат удоволствието да Ви поканят да участвате на 17 ноември 2023 г. във „Виртуалния форум за образование и професионална реализация“.

Безопасност, близост, екологичен пример

И тази година отново избрахме виртуалния формат защото установихме, че той привлича по-голям брой студенти от цялата страна и така можем да отидем възможно най-близо до тях.

Tози избор е също така в рамките на подхода ни за „зелен Френски институт в България“, чието начало поставихме през 2022 година с цел да дадем пример за намаляване на въглеродния ни отпечатък и опазване на околната среда.

Събитието е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, провеждана от дълги години от Френския институт в България и насочена към студентите и университетските партньори.

Франция е 4-та страна в света по прием на чуждестранни студенти и шеста по прием на български студенти. В системата на френското висше образование се включват 60 университета, над 270 висши инженерни училища, 300 висши училища по търговия и мениджмънт, 100 държавни висши училища по изкуства, 22 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.

В 4 български университета се предлагат 8 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, инженерна химия и биохимия, икономика и стопанско управление, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, технологии на писмения и устния превод, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

С участието на предприятия, установили се на българския пазар, тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Очаквани посетители, франкофони и нефранкофони:

  • ученици, които се интересуват от френското висше образование
  • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България
  • студенти, които търсят професионален стаж
  • дипломирани специалисти, търсещи работа

Предлагат се 3 секции:

  • Секция „Учебни заведения“, където представители  на френски висши учебни заведения, както и на франкофонските програми в България ще проведат индивидуални срещи със студенти, заинтересовани от учебните програми които предлагат.
  • Секция „Предприятия“, където представители на предприятия в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на предлаганите стажове и работните места.
  • Секция „Уебинари“, където университетски преподаватели и професионалисти ще изнесат конференции по въпроси свързани с обучението във висши учебни заведения, както и с търсене на стаж или работа.

За да участвате във Форума регистрацията е безплатна, но задължителна.

Сайтът http://salonetudesetcarrieres.bg ви позволява записване онлайн и изготвяне на индивидуален график на срещи с представители на учебните заведения и на предприятията.

Източник: Френски институт в България