Жан-Клод Юнкер представи Бялата книга за бъдещето на Европа

Публикувано:
11:18ч / 02.03.2017г
Брой прочитания:
166
Брой коментари:
0

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер представи на 1 март 2017 г. пред Европейския парламент Бяла книга за бъдещето на Европа, която е приносът на Комисията към срещата на върха в Рим на 25 март 2017 г.

В рамките на подготовката за отбелязването на 60-та годишнина на ЕС обръщаме поглед назад към седем десетилетия мир и към разширен Съюз с 500 милиона граждани, които живеят свободно в една от най-проспериращите икономики в света. В същото време ЕС трябва да погледне напред, за да създаде визия за собственото си бъдеще като съюз от 27 държави. В бялата книга са посочени основните предизвикателства и възможности пред Европа за следващото десетилетие. Представени са 5 сценария за начина, по който Съюзът може да се развива до 2025 г., в зависимост от това как ще реши да действа.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Преди 60 години основателите на Европа избраха да обединят континента със силата на закона вместо със силата на оръжието. Можем да сме горди с това, което сме постигнали оттогава. И най-мрачният ден за нас през 2017 г. ще бъде далеч по-ведър от който и да било, прекаран от предшествениците ни на бойното поле. Отбелязването на 60-та годишнина на Договорите от Рим е време за обединена Европа на 27-те да определи визия за бъдещето си. Сега е време за лидерство, единство и обща решимост. В бялата книга на Комисията са представени няколко различни пътя, които този единен ЕС от 27 страни може да избере да следва. Това е началото на процеса, а не краят, и аз се надявам, че сега ще се проведе откровен и широк дебат. След което формата ще следва функцията. Бъдещето на Европа е в нашите собствени ръце.

В бялата книга се разглежда как Европа ще се променя през следващото десетилетие – като се започне от въздействието на новите технологии върху обществото и работните места и се стигне до съмненията относно глобализацията, опасенията, свързани със сигурността, и възхода на популизма. Посочва се изборът, пред който сме изправени – да се оставим да бъдем повлечени по течението от тези тенденции или да ги приемем и да се възползваме от новите възможности, които те предлагат. Населението и икономическата значимост на Европа намаляват, докато други части на света бележат ръст. През 2060 г. населението на нито една страна от ЕС няма да бъде дори 1% от населението на света – основателна причина да сме сплотени, за да постигнем повече. Европа е глобална сила с положително значение и просперитетът ѝ ще продължи да зависи от нейната отвореност и здрави връзки с партньорите ѝ.

В бялата книга са представени 5 сценария, които предлагат поглед към потенциалното състояние на Съюза до 2025 г. в зависимост от избора, който Европа ще направи (вижте приложението). Сценариите обхващат широк кръг от възможности и са с илюстративен характер. Те не се изключват взаимно и не са изчерпателни.

 • Сценарий 1: Продължаваме, както досега – ЕС-27 се съсредоточава върху изпълнението на програмата си за положителни реформи в духа на програмата Ново начало за Европа от 2014 г. и Декларацията от Братислава, приета от 27-те държави членки през 2016 г. До 2025 г. това може да означава:
  • Европейците могат да карат автоматизирани и свързани автомобили, но може да се сблъскват с проблеми, когато пресичат границите, защото продължават да съществуват някои правни и технически пречки.
  • Европейските граждани като цяло могат да пътуват зад граница, без да трябва да спират за проверка на документите. Поради засилените проверки за сигурност на пътуващите им се налага да отиват на летището или гарата много преди заминаването.
 • Сценарий 2: Остава само единният пазар – единният пазар постепенно застава в центъра на ЕС-27, тъй като 27-те държави членки не успяват да намерят общ език във все повече области на политиката. До 2025 г. това може да означава:
  • Преминаването на границите с цел бизнес или туризъм става трудно поради редовните проверки. Намирането на работа в чужбина е по-трудно, а прехвърлянето на пенсионни права към друга държава не е гарантирано. Хората, които се разболяват в чужбина, понасят големи медицински разходи.
  • Европейците не са склонни да използват свързани автомобили поради липсата на правила и технически стандарти, които важат на цялата територия на ЕС.
 • Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече – ЕС-27 продължава както досега, но дава възможност на желаещите държави да правят повече заедно в определени области, като отбраната, вътрешната сигурност или социалните въпроси. Възникват една или няколко „коалиции на желаещите“. До 2025 г. това може да означава:
  • 15 държави членки създават полицейски и магистратски корпус за борба с трансграничната престъпност. Информацията, свързана със сигурността, се обменя незабавно, защото националните бази данни са напълно свързани помежду си.
  • Свързаните автомобили се използват широко в 12 държави от ЕС, които са се договорили да хармонизират своите технически стандарти и правила за отговорност.
 • Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно – ЕС-27 се съсредоточава върху постигането на повече и по-бързи резултати в избрани области на политиката, като прави по-малко в други области, за които се смята, че действията му нямат добавена стойност. Вниманието и ограничените ресурси са насочени към определени области на политиката. До 2025 г. това може да означава:
  • Европейски орган за далекосъобщенията ще има правомощия да освобождава радиочестоти за трансгранични комуникационни услуги, например честоти, използвани от свързаните автомобили. Той също така ще защитава правата на потребителите на мобилни услуги и интернет навсякъде в ЕС.
  • Нова европейска агенция за борба с тероризма помага за възпирането и предотвратяването на тежки нападения чрез системно проследяване на заподозрени лица.
 • Сценарий 5: Правим много повече заедно – държавите от ЕС решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които бързо се прилагат. До 2025 г. това може да означава:
  • Европейски граждани, които искат да подадат жалба срещу предложение за финансиран от ЕС проект за вятърни турбини в тяхната местност, не могат да се свържат с отговорния орган, защото им казват да се обърнат към компетентните европейски органи.
  • Свързаните автомобили се движат безпрепятствено в Европа, защото съществуват ясни правила за отговорност, които се прилагат в целия ЕС. Шофьорите могат да разчитат на агенция на ЕС, която налага спазването на правилата.

Следващи стъпки

Бялата книга е приносът на Европейската комисия към срещата на върха в Рим, на която ЕС ще обсъди не само постиженията си през последните 60 години, но и бъдещето си като съюз от 27 държави. Бялата книга бележи началото на процес за решаване от ЕС-27 за бъдещето на техния Съюз. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, ще организират поредица от „Дискусии за бъдещето на Европа“ в европейските градове и региони.

През идните месеци Комисията ще допринесе за дебата, като представи поредица от документи за размисъл относно:

 • развитието на социалното измерение на Европа
 • задълбочаването на Икономическия и паричен съюз въз основа на доклада на петимата председатели от юни 2015 г.
 • извличането на ползите от глобализацията
 • бъдещето на европейската отбрана
 • бъдещето на финансите на ЕС.

Подобно на бялата книга, в документите за размисъл ще бъдат представени различни идеи, предложения, варианти или сценарии за Европа през 2025 г., без на този етап да се представят окончателни решения.

В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер ще доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

Контекст

Преди шейсет години държавите основателки на ЕС, вдъхновени от мечта за мирно общо бъдеще, предприеха амбициозно пътуване към европейска интеграция с подписването на Договорите от Рим. Те се договориха да разрешават конфликтите си на масата за преговори, а не на бойното поле. Благодарение на това болезненият опит от изпълненото с неволи минало на Европа отстъпи място на мир, обхващащ седем десетилетия, и на съюз от 500 милиона граждани, живеещи в условия на свобода и възможности в една от най-проспериращите икономики в света.

Шейсетата годишнина на Договорите от Рим на 25 март 2017 г. ще бъде важен повод за 27-те лидери от ЕС да обмислят състоянието на нашия европейски проект, да разгледат неговите постижения и силни страни, както и областите, в които са нужни още подобрения, и да демонстрират обща решимост за изграждане на по-стабилно бъдеще заедно.

В съответствие с обявеното от председателя Юнкер в неговата реч за състоянието на Съюза на 14 септември 2016 г., която беше приветствана от 27-те лидери от ЕС на срещата на върха в Братислава на 16 септември 2016 г., Комисията днес представя Бяла книга за бъдещето на Европа с цел започване на дебата преди срещата на високо равнище в Рим.

Бялата книга ще послужи за насочване на дебата между 27-те държавни или правителствени ръководители и ще помогне за структуриране на дискусията по време на срещата на върха в Рим и след това. Комисията също така ще я използва като отправна точка за по-широк обществен дебат за бъдещето на нашия континент.

За повече информация

Бяла книга за бъдещето на Европа

Уебсайт: ЕС на 60

Европейската история: 60 години споделен напредък

Реч на председателя Юнкер за състоянието на съюза от 2016 г: Към по-добра Европа – Европа, която закриля, предоставя възможности и защитава

P033806000102-711137

Източник: Представителство на Европейската комисия в България