Археологически парк „Западна порта на Сердика“

Публикувано:
16:21ч / 25.07.2017г
Брой прочитания:
1 498
Брой коментари:
0

От два месеца археологически парк „Западна порта на Сердика“ е отворен за посетители. Намира се между ул. “Г. Вашингтон”, ул. “Княз Борис І”, ул. “Пиротска”, ул. “Трапезица”. Проучван е от специалисти от Музея за история на София още в периода 1974 – 1980 г.

Представлява археологически комплекс, включващ елементи от укрепителната система на града – крайвратната северна петоъгълна кула на портата, с прохода след нея (шир. – 4,50 м. и дълж. – 7,65 м.), триъгълна кула при чупката на крепостната стена, участък от крепостната стена, с двата ù пояса – вътрешен и външен, с дължина ок. 60 м. и шир. – ок. 4,50 м; части от уличната мрежа – декуманус максимус (главната улица, свързваща западната с източната крепостни порти на града), виа сагуларис – улицата покрай западната крепостна стена, останки от гражданска и култова архитектура (трикорабна базилика с многоцветен мозаичен под от ІV в.); фрагменти от мозайки в сграда в североизточната част. Археологическите останки са от периода: II пол. на II в.– ХV в.

В непосредствена близост се издига католическата катедрала „Св.Йосиф“.

В археологическия парк има информационен център и места за сядане и може да бъде приятно място за отдих през летните месеци.

Източник: Музей за история на София