Археологическото наследство на Азербайджан

Публикувано:
08:22ч / 28.05.2018г
Брой прочитания:
448
Брой коментари:
0

В централната зала на Националния археологически институт с музей до 22 юни 2018 г. може да бъде видяна постерната изложба „Археологическо наследство на Азербайджан“, посветена на 100-годишнината на Азербайджанската Демократична Република.

В деня, когато изложбата беше открита, 21 май 2018 г., беше сключено петгодишно споразумение между Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, представляван от доц. д-р Людмил Вагалински, директор на НАИМ при БАН, и Института за археология и етнография към Азербайджанската национална академия на науките, представляван от проф. д-р Маиса Рахимова, директор на Института по археология и етнография към АНАН. На подписването присъстваха Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, доктор на философските науки, посланик на Азербайджан в България, академик Иса Хабибаули, заместник-председател на Националната академия на науките на Азербайджан и директор на Института по литература „Низами Гянджави“ към Националната академия на науките на Азербайджан, чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов, заместник-председател на БАН, както и други официални лица.

Въз основа на споразумението двете страни ще обединят усилията си и ще работят заедно, за да установяват сътрудничество в областта на археологически проучвания в България и Азербайджан и да подготвят почвата за по-нататъшни изследвания и проекти. Освен разработването на съвместни проекти в полето на археологическите изследвания, страните се споразумяха и да извършват обмен на изложби, за да бъде представено културното и историческото наследство на двете държави. Първа стъпка в тази насока бе откриването на постерната изложба „Археологическо наследство на Азербайджан“ в Националният археологически музей, както и лекцията на проф. д-р Маиса Рахимова.

Слова при откриването на изложбата произнесоха Н.Пр. д-р Наргиз Гурбанова, и академик Иса Хабиббайли. От азербайдажнска страна присъстваха и акад.Наргиз Ахундова, секретар в отдел „Обществени науки“ на Националната академия на науките на Азербайджан, и проф. д-р Маиса Рахимова. По време на откриването превеждаше г-жа София Шигаева.Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култури при СУ „Св. Климент Охридски“.

Сродно споразумение за сътрудничество между България и Азербайджан беше подписано и в областта на образованието.

Повече снимки от изложбата може да видите на страницата на фондация „Европа и свтът“ във Фейсбук.

Източник: www.evropaworld.eu