Цифровите технологии и европейското културно наследство

Публикувано:
04:02ч / 29.05.2018г
Брой прочитания:
174
Брой коментари:
0

Дошъл е моментът европейското политическо лидерство и цифровите технологии да бъдат обединени в търсене на нови начини за опазване и защита на културното ни наследство, което е крайъгълният камък на нашето общо европейско бъдеще. Понастоящем в сектора на културното наследство на ЕС работят 300 хиляди души, но в ЕС има близо 8 милиона работни места, които са косвено свързани с него. Всяко от преките работни места в сферата на културното наследство осигурява още 27 непреки. Цифровата трансформация може да играе съществена роля и да помогне за опазването на това наследство.

С тези думи комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел откри международната конференция във Варна „Визия за европейско културно наследство 2025″, която се проведе под неин патронаж. Във форума се включиха участници от 24 страни на Европа.  

Мария Габриел подчерта, че интернет наистина е най-лесният инструмент все повече граждани да получат достъп до култура чрез платформи, предлагащи достъп до подредени от куратор колекции от кинематографични шедьоври или онлайн посещения н художествени изложби. Според нея, инвестициите в научни изследвания и иновации също са от решаващо значение, за да се запази водещата ни роля в дейностите в областта на културното наследство, като например разработване на авангардни интерактивни технологии, онлайн достъпност чрез интернет, цифрово съхранение и културен туризъм. Тя информира, че в новата многогодишна финансова рамка се предвиждат 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации и ще разчита на държавите членки и Европейския парламент да бъде защитен този бюджет. 

„За да дадем още по-голяма видимост на европейското културно наследство, поставих началото на стратегията Digital4Culture. С нея целим да впрегнем цифровия потенциал и направим възможни положителните ефекти на културата върху икономиката и обществото. В основата на стратегията са действия, улесняващи по-широкия и по-демократичен достъп до култура, както и маркетинг и остойностяване на културното наследство, достъп до финансиране и насърчаване на уменията“, изтъкна българският еврокомисар.

Говорейки за цифровите технологии, тя отбеляза приноса на електронната библиотека „Европеана“ за съхраняването и разпространението на европейското културно наследство. Мария Габриел информира, че в момента се извършва оценка на Европеана и Европейската комисия ще предложи следващите стъпки за бъдещето на портала преди края на годината или в началото на 2019 г. Като единствено по рода си съчетаване на културата и технологиите, Европеана понастоящем предлага достъп до над 50 милиона произведения на изкуството, артефакти, книги, видеозаписи и звуци от цяла Европа на всички 24 официални езика на ЕС. Платформата регистрира около един милион уникални посещения на месец, като този брой е сравним с този на сайта на Лувъра Louvre.fr  

„Нека използваме потенциала на цифровите технологии в пълна степен. Те имат силата да свързват хората и да улесняват достъпа до произведения на културата и изкуството, което беше привилегия на определен брой лица до неотдавна.  Цифровите технологии могат да обединят нашите различни култури при еднакви условия, което насърчава сътрудничеството, единството и просперитета“, заключи българският еврокомисар Мария Габриел.

 

Източник: Представителство на ЕК в България