Авторитетът и държавата в епохата на демокрацията: криза?

Публикувано:
17:12ч / 21.02.2019г
Брой прочитания:
149
Брой коментари:
0

„В епохата на демокрацията изправени ли сме пред „криза на авторитета“ или дори пред „края на авторитета“? Дебатът е открит, но за повече яснота е необходимо най-напред да разграничим авторитета от властта, от задължението и дори от рационалния довод. Следва също така да отбележим, че авторитетът е странна операция, която засилва (augere) властта и довода. И накрая, ако разгледаме произхода на формите на авторитета, ще разберем, че в епохата на демокрацията вместо в залеза си, той би могъл да се окаже в своята зора.

Дискусията на тема „Авторитетът и държавата в епохата на демокрацията: криза?“ ще се състои на 22 февруари от 18:00 във Френския институт в България, площад „Славейков“ № 3.

Участват:

Пиер-Анри Тавоайо (роден през 1965 г.) е философ.
Доцент, доктор, той преподава в Университета Сорбона (Факултет по филологии), където е и
делегиран професор по въпросите на обучението през целия живот. Преподавател е и в Института за
политически науки и е ректор на Колежа по философия. Научноизследователската му работа
е свързана с възрастите в човешкия живот и политическото изкуство в епохата на демокрацията.
Често гостува като лектор пред бизнеса и местните власти.

Ивайло Калфин е български политик.
Министър на външните работи на България
между 2005 и 2009 г., член на Европейския
парламент от 2009 до 2014 г. в Прогресивния
алианс на социалистите и демократите.
Също така е бил министър на труда и
социалната политика

Вход свободен. зала „Славейков“. Превод: френски / български

Информацията може да прочетете на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: Френски институт в България