Български министри обсъдиха приоритетите на Председателството с евродепутати

Публикувано:
09:38ч / 27.01.2018г
Брой прочитания:
249
Брой коментари:
0

В поредица от заседания български министри представиха в ресорните комисии на Европейския парламент плановете на страната за ротационното председателство на Съвета на ЕС до края на юни 2018 г.

Приоритети в областта на гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи: системата на ЕС за предоставяне на убежище и европейската прокуратура

Изграждането на наскоро одобрената европейска прокуратура и насърчаването на ползите от взаимодействието ѝ с други органи на ЕС като Европол, Евроюст и ОЛАФ бяха посочени като приоритет от министъра на правосъдието Цецка Цачева на 11 януари.

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев заяви, че Председателството ще се стреми към завършване на реформата на общата европейска система за убежище и че той вярва, че „можем да намерим решение относно (регламента от) Дъблин“. В областта на сигурността той изтъкна като важни фактори укрепването на границите, засилването на обмена на информация и предотвратяването на радикализацията.

Международна търговия: преговори с Австралия и Нова Зеландия, преки чуждестранни инвестиции

Сключването на търговско споразумение с държавите от Меркосур и започването на преговори с Австралия и Нова Зеландия бяха посочени като основни задачи в сферата на търговията от министъра на икономиката Емил Караниколов на 22 януари. Председателството ще търси напредък и относно правилата за наблюдение на преките чуждестранни инвестиции, както и относно контрола над износа на изделия с двойна употреба.

В отговор евродепутатите приветстваха изявленията на Е. Караниколов и изразиха надежда за осезаем напредък по търговските споразумения на ЕС със страни като Сингапур и Виетнам, както и за бързо постигане на съгласие в Съвета по позиция относно наблюдението на преките чуждестранни инвестиции, изделията с двойна употреба и международните пазари на обществени поръчки. Те също призоваха за пълна откритост на мандатите за преговори на ЕС.

Вътрешен пазар: засилване на свободното движение на стоки и услуги в дигиталната епоха

Председателството се стреми да премахне съществуващите пречки пред свободното движение на стоки и услуги в съответствие със стратегиите за единния пазар и за единния цифров пазар, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на 23 януари пред Комисията по вътрешен пазар на ЕП. Планирани са тристранни преговори между министри, депутати от ЕП и Европейската комисия по договорните правила за цифрово съдържание, продажбата на материални стоки и торове, посочи той.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подчерта необходимостта от подобряване на цифровите умения, гарантиране на свободното движение на данни и засилване на използването на цифрови публични услуги. Председателството иска да приключи преговорите с Парламента, министрите и Комисията относно изискванията за достъпността на стоки и услуги и да съгласува общ подход в Съвета относно предложеното законодателство за киберсигурността.

Външни работи: сближаване на Западните Балкани с ЕС

Реформите в шестте страни от Западните Балкани, които се стремят към присъединяване към ЕС, и тяхната свързаност ще бъдат в центъра на усилията на Председателството, заяви министърът на външните работи Екатерина Захариева на 23 януари. Новата стратегия на Европейската комисия за присъединяването трябва да дава европейска перспектива на всички страни от Западните Балкани, добави тя. Евродепутатите подчертаха, че очакват допълнителни конкретни стъпки в тази насока – например отваряне на преговорни глави.

Екатерина Захариева подчерта значението на следващия многогодишен бюджет на ЕС, многогодишната финансова рамка, за сигурността и стабилността на ЕС. Ако в следващата рамка няма Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) или споразумение за икономическо партньорство, няма да има разширяване, добави тя.

Култура, образование, младежта и спорта: по-приобщаващи европейски програми за младежта, по-добро законодателство в аудио-визуалната сфера

В сферата на образованието Председателството ще се съсредоточи върху увеличаването на фондовете за програмата „Еразъм+“ и ще се стреми да я направи по-приобщаваща. По-доброто качество и по-приобщаващата учебна среда, признаването на квалификациите, цифровите умения и засиленото използване на цифровите технологии в образованието са също основни приоритети, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред евродепутатите на 23 януари.

Приключването на преговорите и постигането на балансирано споразумение относно  Директивата за аудио-визуалните медийни услуги и законодателството относно европейския корпус за солидарност също са важни приоритети, изтъкнаха заместник-министърът на културата Амелия Гешева и министърът на младежта и спорта Красен Кралев.

Земеделие: реформа на селскостопанската политика на ЕС и на нейното финансиране

Продължаването на дебата относно начините за модернизиране и опростяване на общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) за периода след 2020 г. и бъдещият дългогодишен бюджет на ЕС са основни приоритети, заяви министърът на земеделието и храните Румен Порожанов пред евродепутатите от Комисията по земеделие и развитие на селските райони на 23 януари. Председателството също така иска да започне работа по законодателство на ЕС за борба с нелоялните търговски практики във веригата на доставки на храни, след неговото внасяне, и да продължи обсъжданията по регламента относно медикаментозните фуражи, добави той.

Евродепутатите подчертаха, че призивът за повече субсидиарност в ОСП не трябва да води до ренационализация на най-старата политика на ЕС, тъй като това би могло да наруши функционирането на единния пазар, и настояха за подходящо финансиране на бъдещата ОСП с цел постигане на резултати. Те също така обсъдиха вероятното отражение на Брекзит върху селскостопанските производители.

Транспорт и туризъм: мобилност, авиация и командироване на шофьори

Председателството ще се стреми към постигане на напредък по пакета от предложения за мобилността в областта на автомобилния транспорт, каза транспортният министър Ивайло Московски на 23 януари. Председателството ще има за цел и създаването на законодателен инструмент за защита на авиацията от нелоялни практики от трети държави, без да се намалява свързаността с ЕС и с другите държави.

Евродепутатите зададоха въпроси на И. Московски за това какви действия Председателството възнамерява да предприеме по предложенията относно каботажа, командироването на шофьори в сухопътния транспорт, налагането на такси за ползване на инфраструктура и автобусния транспорт. Те също отправиха въпроси към него за това как може да се насърчава екологичният транспорт и дали Председателството би подкрепило създаването на Европейска агенция за автомобилен транспорт.

Източник: Информационно бюро на Европейския парламент в България