Стипендии на френското правителство

Публикувано:
20:14ч / 29.01.2018г
Брой прочитания:
356
Брой коментари:
0

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти.

Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.

Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати както и за научен престой на постдокторанти.

Повече подробности вижте тук

КонтактиФренски институт в България
Бюро за стипендии 
ул. Славейков № 3
bissera.kolarova@institutfrancais.bg
www.institutfrancais.bg
тел : 00 359 2 937 79 14/64

Източник: Френски институт в България