Брекзит: Напредък в преговорите

Публикувано:
16:11ч / 08.12.2017г
Брой прочитания:
170
Брой коментари:
0

Европейската комисия препоръча днес на Европейския съвет ( съгласно процедурата по член 50 от Договора) да приеме, че на първия етап от преговорите с Обединеното кралство е постигнат достатъчен напредък. Оценката на Комисията почива на съвместен доклад, приет от преговарящите на Комисията и на правителството на Обединеното кралство, който бе подкрепен от министър-председателя Тереза Мей по време на среща с председателя Жан-Клод Юнкер.

ЕК е удовлетворена от осъществяването на достатъчен напредък по всяка от трите приоритетни области, определени в Насоките на Европейския съвет от 29 април 2017 г. — правата на гражданите, диалогът относно Ирландия/Северна Ирландия и финансовото споразумение.

Преговарящият на Съюза изказа уверения, че житейският избор на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, ще бъде защитен. Правата на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС-27, ще останат непроменени след излизането на Обединеното кралство от ЕС. Освен това Комисията е гарантирала, че всички административни процедури ще бъдат лесни и евтини за гражданите на ЕС в Обединеното кралство. Що се отнася до финансовото споразумение, Обединеното кралство е приело, че ангажиментите, поети от ЕС-28, ще бъдат изпълнени от ЕС-28, включително Обединеното кралство. По въпроса за границата между Ирландия и Северна Ирландия Обединеното кралство признава уникалната ситуация на остров Ирландия и е поело съществени ангажименти за избягване на въвеждането на „твърда“ граница.

Сега Европейският съвет (член 50) трябва да реши на заседанието, което ще се проведе на 15 декември 2017 г., дали е постигнат достатъчен напредък, позволяващ преминаване на преговорите към втората фаза.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Това са трудни преговори, но сега осъществихме първи голям напредък. Удовлетворен съм от справедливата сделка, която постигнахме с Обединеното кралство. Ако 27-те държави членки се съгласят с нашата оценка, Европейската комисия и главният ни преговарящ Мишел Барние са готови да започнат незабавно работа по втората фаза от преговорите. Ще продължа да предоставям на Европейския парламент възможност да участва много активно по време на целия процес, тъй като той ще трябва да ратифицира окончателното споразумение за оттегляне.“
Главният преговарящ на Европейската комисия Мишел Барние заяви: „Оценката на Комисията се основава на реално постигнатия напредък по всяка от трите ни приоритетни области. Постигайки съгласие по тези въпроси и уреждайки наследството от миналото, вече можем да пристъпим нататък и да обсъдим бъдещите си взаимоотношения на базата на доверието.“
Следващи стъпки: Ако Европейският съвет (член 50) счете, че е постигнат достатъчен напредък, преговарящите на Европейската комисия и на правителството на Обединеното кралство ще започнат да изготвят споразумение за оттегляне на основание член 50 от Договора за Европейския съюз, опиращо се на Съвместния доклад и на резултата от преговорите по другите въпроси, свързани с оттеглянето. В съответствие с Насоките от 29 април 2017 г., и ако държавите членки са съгласни с оценката на Комисията, Европейската комисия е готова да започне незабавно работа по евентуалните преходни договорености, както и проучвателни обсъждания във връзка с бъдещите взаимоотношения между Европейския съюз и Обединеното кралство.
Контекст
На 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз в съответствие с член 50 от ДЕС. На 29 април 2017 г. Европейският съвет (член 50) прие набор от политически насоки. На 22 май 2017 г. Съветът по общи въпроси (член 50) разреши на Европейската комисия да започне преговори с Обединеното кралство и прие указания за водене на преговори („ указанията за водене на преговори“).
Преговорите трябва да приключат до есента на 2018 г., за да се даде възможност за своевременно сключване на споразумението за оттегляне от Съвета, след получаване на
одобрението на Европейския парламент, както и за одобряване на споразумението от Обединеното кралство в съответствие със собствените му процедури преди 29 март 2019 г.

Източник: Представителство на Европейската комисия