Бюро МЕДИА-България напомня за конкурси и крайни срокове

Публикувано:
12:06ч / 08.10.2019г
Брой прочитания:
251
Брой коментари:
0

MEDIA-KamenСайтът ни редовно ви дава информация програмата на ЕС „Творческа Европа-МЕДИА“. Бюрото на програмата за България с директор Камен Балкански напомня за някои конкурсни предложения и крайните им срокове.

Снимките към настоящата публикация са от дискусията, посветена на новите конкурси на „Творческа Европа-МЕДИА“и ситуацията в съседните страни, проведена в рамките на фестивала на българския игрален филм “Златна роза”, който събра над 30 професионалисти от облaстта на киноиндустрията.

1. Конкурсно предложение „Разпространение и търговски агенти – aвтоматична подкрепа“ (EACEA 22/2019)

Конкурсът има два крайни срока:

Действие 1: Подкрепа за дистрибутори – 8 септември 2020 (18.00 часа българско време)

Действие 2: Подкрепа за търговски посредници – 29 октомври 2020 (18.00 часа българско време).

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en

 2. Конкурсно предложение „Разпространение – селективна подкрепа“  (EACEA 21/2019)

Конкурсът има два крайни срока:

Първи краен срок: 10 декември 2019 (18.00 часа българско време)

Втори краен срок: 16 юни 2020 (18.00 часа българско време).

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en

3. Конкурсно предложение „Подкрепа за телевизионно програмиране“ (EACEA 20/2019)

Конкурсът има два крайни срока:

Първи краен срок: 28 ноември 2019 (18.00 часа българско време)

Втори краен срок: 14 май 2020 (18.00 часа българско време).

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en

4. Конкурсно предложение „Подкрепа за телевизионно програмиране“ (EACEA 20/2019)

Конкурсът има два крайни срока:

Първи краен срок: 28 ноември 2019 (18.00 часа българско време)

Втори краен срок: 14 май 2020 (18.00 часа българско време).

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en

5. Конкурсно предложение „Подкрепа за развитието на аудиовизуално съдържание – единични проекти“ (EACEA 17/2019)

Конкурсът има два крайни срока:

Първи краен срок: 13 ноември 2019 (18.00 часа българско време)

Втори краен срок: 12 май 2020 (18.00 часа българско време).

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en

6. Конкурсно предложение „Подкрепа за развитието на аудиовизуално съдържание ? пакет от проекти“ (EACEA 18/2019)

 Краен срок за кандидатстване: 4 февруари 2020 (18.00 часа българско време)

За повече информация:  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en

7. Конкурсно предложение ?Подкрепа за развитието на европейски видео игри?  (EACEA 19/2019)

Краен срок за кандидатстване: 12 февруари 2020 (18.00 часа българско време)

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en

8. Конкурсно предложение  „Подкрепа за фестивали“ (EACEA 26/2019)

Конкурсът има два крайни срока:

Първи краен срок: 21 ноември 2019 (18.00 часа българско време)

Втори краен срок:  23 април 2020 (18.00 часа българско време).

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en

9. Конкурсно предложение „Подкрепа за достъп до пазари“  (EACEA 27/2019)

Краен срок за кандидатстване: 6 февруари 2020 (18.00 часа българско време)

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-market-access-2020_en

10. Конкурсно предложение „Промоция на европейски аудиовизуални творби онлайн“ (EACEA 23/2019)

Краен срок за кандидатстване: 7 април 2020 (18.00 часа българско време)

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-232019_en

11. Конкурсно предложение „Подкрепа за филмово образование“  (EACEA 25/2019)

Краен срок за кандидатстване: 12 март 2020 (18.00 часа българско време)

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en

 12. Конкурсно предложение „Мрежи от киносалони“ (EACEA 24/2019)

Краен срок за кандидатстване: 28 май 2019 (18.00 часа българско време)

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cinema-networks-2020-call-eacea-242019_en

13. Конкурсно предложение „Международни фондове за копродукции“ (EACEA 29/2019)

Краен срок за кандидатстване: 15 януари 2019 (18.00 часа българско време)

За повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2020_en

Още по темата на сайта ни:

Дискусия за програма МЕДИА на кинофестивала „Златна роза“

Източник: Бюро Творческа Европа МЕДИА България