Д-р Хелге Йоргенс за енергетиката и климатичните промени

Публикувано:
06:24ч / 24.06.2015г
Брой прочитания:
114
Брой коментари:
0

Как изглежда енергийната политика на Германия? Какви са целите на германския енергиен преход и успешен ли е той? Може ли и трябва ли България да изкопира този модел? На тези и още много други въпроси отговори д-р Хелге Йоргенс, водещ немски експерт в областта на енергетиката, изменението на климата и политиките по околна среда в публичната си лекция „Енергийният модел на Германия – възможност за България”, която се състоя наскоро в София.  Организатори на събитието бяха Посолството на Федерална Република Германия в София и Българското училище за политика “Димитър Паница”.

                „Днес светът е поставен пред труден избор – все по-ожесточено да се конкурира за намаляващите природни ресурси или да търси нови енергийни източници, да продължава да нехае за планетата Земя или да се бори с климатичните промени.  Този избор, който всички ние правим не само като нации, но и като граждани, предопределя как ще живеят бъдещите поколения“, заяви при откриването на събитието д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Председателят на УС на БУП Саша Безуханова подчерта, че устойчивият нисковъглероден растеж е формулата, около която трябва не просто да търсим решения, но и да обясняваме на хората как тези политики променят живота им.

                „Европейският съюз има ясни цели за намаляване на вредните емисии и едно от условията това да се случи е международното сътрудничество“, каза Питър Колб, заместник-ръководител на мисията на Федерална република Германия в София. Той допълни, че 2015 година е изключително важна за политиките, свързани с климатичните промени.

                „Стремежът ни е на конференцията за климата на високо равнище, която ще се състои в Париж в края на годината,  да постигнем правно обвързващо и универсално споразумение за климата, чиято цел е да задържи глобалното затопляне под 2 градуса.“, заяви в специално видеообръщение парламентарният държавен секретар Рита Шварцелюр-Сутер. Според нея всяка държава трябва да поеме своята отговорност, а германският модел е един от най-добрите примери как да се постигнат целите на ЕС за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и намаляване на емисиите въглероден диоксид.

                „Глобалното затопляне да се задържи под 2 градуса е амбициозна задача, която може да се постигне от една страна с междуправителствени преговори, а от друга – с децентрализирани действия от страна на националните правителства“, каза в лекцията си д-р Хелге Йоргенс. Той представи основните аспекти на т.нар. германски енергиен преход – до 2022 година да се закрият всички ядрени централи, делът на възобновяемите енергийни източници в енергийния микс на страната да се увеличи до 60% през 2050 година, дотогава парниковите газове да намалеят с 85-90 на сто. За сравнения делът на възобновяемите енергийни източници в момента е 25 процента, а броят на новосъздадените работни места в сектора около половин милион.

                „Енергийният преход у нас не е реакция на паника след аварията във Фукушима, той има дълга предистория и с него Германия препотвърждава своята роля на глобален пионер в сферата на енергетиката и борбата с климатичните промени“, каза още д-р Йоргенс. На въпроса дали трябва България да копира германския модел отговорът бе отрицателен. Според него държави като Германия и Дания могат да служат само като модели на енергийната трансформация, по които останалите страни да се ориентират.

                Силното и стабилно политическо лидерство и подкрепата на гражданското общество са решаващи за успеха на промените в енергийната политика, смята д-р Йоргенс. Според него са важни още няколко неща: изборът на инструменти, които се ползват за популяризиране на възобновяемите енергийни източници, изместване на фокуса на обществения дебат от сметките за ток към ползите от зелената енергия, подчертаване на възможностите на домакинствата и малките и средни фирми сами да произвеждат необходимото им електричество, създаване на правни и административни условия за лесно присъединяване към мрежата.

 Още по темата в сайта ни:

Климат? Промени. Знание!

Източник: Посолство на Германия София