Европейски дни на наследството 2020

Публикувано:
09:37ч / 04.09.2020г
Брой прочитания:
425
Брой коментари:
0

Европейските дни на наследството, съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия от 1999 г., включват поредица от културни събития с най-широкото участие на жителите на европейския континент. По своята общоевропейска същност тази програма помага за обединяване на населението и за разкриване на европейскrje измерениs и стойността на културното наследство в 50-те държави, подписали Европейската културна конвенция. До края на октомври ще се организират около 70 000 събития (за 30 милиона очаквани посетители), за да се повиши информираността на гражданите за стойността на това общо наследство и необходимостта от запазването му за настоящите и бъдещите поколения.

В изданието си през 2020 г. Европейските дни на наследството ще акцентират върху взаимната обвързаност между образованието и културното наследството, което е ценен ресурс в обучението и врата към общото минало на Европа и много традиции, които днес приемаме за даденост. Подобно на латинския език – основен инструмент през Средновековието за всички учени, живеещи в Европа, а в наши дни езикът на закона, науката и технологиите – днес има много други свързващи звена в образованието, които преминават отвъд границите на европейските държави.

„Европейските дни на наследството (ЕДН) дават възможност на всички граждани да разберат по-добре как ни обединява културата. Културата и културното наследство са както фактори на икономическото, така и на социалното развитие, както и важно средство за създаване на климат, благоприятен за взаимното разбиране на европейското културно многообразие и богатство. Образованието винаги е било съществена част от Европейските дни на наследството и то присъства във всички аспекти на програмата “, каза Мария Пейчинович Бурич, генерален секретар на Съвета на Европа.

Въпреки ограниченията, наложени поради COVID-19 при организирането на изданието на EДН тази година, мрежата от национални координатори на програмата предложи широка гама от алтернативи на основата на цифровизацията: видеоклипове, подборки от снимки, виртуални обиколки, подкасти, блогове, уеб семинари и истории, предлагани от сайтове в европейските страни, които може да се видят онлайн.

„Тази година Европейските дни на наследството предлагат впечатляващата възможност чрез цифровите технологии да бъдат представени хиляди културни паметници и обекти. Горди сме да предложим програма, която е едновременно организирана на местно ниво и наистина достъпна за всички на континента. Пандемията COVID-19 доведе до разрушаване на традиционните начини на работа в сектора, което направи цифровизацията на институциите за културно наследство по-важна от всякога. Във връзка с това Европейската комисия започна обществена консултация относно цифровизацията в сектора на културното наследство с оглед определяне на политическата рамка и подходящите мерки за опазване на значимите европейски културни ценности и придаване на по-голяма видимост на нейното уникално културно многообразие. Обществената консултация ще продължи до 14 септември, така че настоятелно ви препоръчвам да се включите в нея и да дадете вашия принос “ – каза Мария Габриел, европейски комисар по иновации, изследвания, култура, образование и младеж.

Контекст

Европейските дни на наследството, организирани от 50-те държави, подписали Европейската културна конвенция, поставят на преден план разнообразието от умения, традиции, архитектурни стилове и произведения на изкуството на местно ниво, които съставляват общото европейско наследство. Лансирани от Съвета на Европа през 1985 г. във Франция, EДН са съвместна инициатива на Европейската комисия и Съвета на Европа от 1999 г. насам. Давайки достъп на европейците до широк спектър от културни източници чрез тематични събития, Европейските дни на наследството припомнят забравени истории на хора и места, които са помогнали да се оформи европейската култура.

Те имат за цел да повишат осведомеността за общото минало на Европа, за да бъдат оценени традиционните ценности и да се популяризират нови практики в опазването на наследството. Културното наследство винаги е било приоритет на Съвета на Европа. То е и ключов елемент от програмата на Европейския съюз „Творческа Европа“, предназначена за творческите и културни сектори. Тя осигурява дългосрочното действие на Европейската рамка за културно наследство, приета през декември 2018 г., обявена за Европейската година на културното наследство.

Повече информация:

Facebook: www.facebook.com/EHDays
Twitter: @JEP_EHD #EuropeanHeritageDays #JEP2020
Instagram: @europeanheritagedays #EuropeanHeritageDays

Публикацията може да прочетете на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.

Източник: Съвет на Европа