Французойките Марго и Вивиан избраха магистратура в Софийския университет

Публикувано:
10:08ч / 13.06.2018г
Брой прочитания:
1 129
Брой коментари:
1

Изборът на младите французойки Марго Опти и Вивиан Патруйо е магистърската програма „Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация“ с ръководител доц. д.-р Георги Жечев, който ръководи и катедрата по романистика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Разговарях с тримата във Франкофонския център на СУ.

Доц. д-р Георги Жечев
Доц. д-р Георги Жечев

„Самото название на магистърската програма показва, че тя е за езиковото многообразие, но акцентът е поставен върху езиците на страните от Франкофонията – каза доц. д-р Георги Жечев. – Студентите откриват чрез тази програма колко голямо е франкофонското пространство, чрез нея пътуваме в Европа, но и в Северна Америка, в Африка, в Океания, за да открием островите на Франкофонията като Реюнион, Мавриций, стигаме и до Тихия океан – Нова Каледония и т.н. Тези пътувания са предимно виртуални, но благодарение на Франкофонита аз участвам в изследователски проекти в областта на културата, например, които дават възможност реално да бъдат посетени тези места. Другото направление е междукултурната медиация, която включва анализ на текстове от франкофонски автори, изучаване на обмена между франкофонските страни. Набляга се на способността да се общува в мултикултурна среда, като се държи сметка за културните различия. Такива умения са важни в днешно време, когато често се работи в международни екипите, включващи представители на много националности. Получават се и по-практични знания като управлението на проекти.“

Марго и Вивиан вече са разработили свой проект за взаимодействието между българския и френския език в училище „Виктор Юго“ в София, където учат децата на дипломати от чуждестранните мисии у нас, но и много българчета. Наблюдавали са учениците и после са ги анкетирали.

„Опитахме се да разберем кой език използват в различни моменти от ежедневието си. По време на учебните часове това е френският, но как е през междучасията, в извънучилищните им занимания, в семейството? В момента анализираме резултатите от анкетата“ – поясняват студентките.

В рамките на магистърската програма лекции изнасят гостуващи лектори.  Досега са идвали трима преподаватели от Женева – опитът на Швейцария с нейните четири официални езика немски, френски, италиански и реторомански, е много полезен по темата за многоезичието. Наскоро гостуващ лектор беше г-н Муса Фалпрофесор по френска лингвистика в Университета „Шейх Анта Диоп“ в Дакар, Сенегал, ръководител на катедрата по френска филология, който е франкофон, но е представител на африканската култура и е разказал за езика уолоф. Интерес е предизвикал и гостуващият лектор от остров Мавриций – той говори креолски – близък до френския, но също и френски, и английски, които са официални езици там, а същевременно преподава хинди, защото индийската култура е много разпространена на острова.

Организират се и срещи с франкофони, временно пребиваващи в София по различен повод: двама камерунски доброволци във Франкофонския център за Централна и Източна Европа (CREFECO) са представили езиковото многообразие в своята родина Камерун. Живеещи у нас франкофони от Квебек и Белгия също са били канени да разкажат за съжителството на езиците, говорени в страните им. Случвало се е Марго и Вивиан да слушат и лекции заедно с германски студенти франкофони, които са в Софийския университет по програма „Еразъм+“

С други думи, магистърската програма създава една реална мултикултурна среда.

Всяка от двете млади французойки е стигнала до тази програма по свой път.

„По време на следването си във Франция се специализирах в междукулурната медиация, работих като посредник между една асоциация на жени от емигрантските общности и политиците – обяснява Марго Опти. – Миналата година бях доброволка в една неправителствена организация в Македония. Исках да остана на Балканите и открих магистърската програма в София, която е на френски език, така можех да продължа обучението си на френски.“

„Предимството на тази магистратура е, че всичко е на френски, друг език не е необходим – подчертава доц. д-р Георги Жечев. – Разбира се, в процеса на обучение могат да се използват източници на английски, но разговорите помежду ни са на френски.

Майката на Вивиан Патруйо е българка и за нея е било естествено да продължи следването си в София. „Имам българско семейство – пояснява студентката. – Често гостувам на баба си в София.“ Българският език във всекидневните контакти не е проблем за нея, но за магистратурата предпочита френски. „За мен не е проблем да си представя бъдещето си в България. Защо не!“- казва тя.

Марго е забелязала, че във Франция има предубеденост по отношение на тази част от Европа. „Моите родители си мислеха, че Македония е изостанала държава, но дойдоха там и видяха, че съвсем не е така. Дойдоха и в България и установиха също, че не е така. Разбира се, впечатленията им са от София, а не от малките села, но и във Франция има подобни малки села.“

Вивиан намира, че младото поколение на Запад не възприема клишето, че Балканите са проблемен регион. Според нея, това се дължи на изкуството, създавано в тези страни. То дава по-позитивна представа за тях в Западна Европа, например, някои филми.

Докато е била в Македония през миналата година, Марго е живяла сред албанската общност в град Тетово. Неслучайно следващият етап от магистратурата й ще бъде в Албания, в Университета в Тирана, благодарение на програмата на ЕС „Еразъм +“. „Всички страни на света ме привличат, но Балканите – особено много! – заявява Марго.

Следващия семестър пък студент от Тирана ще дойде в Софийския университет, за да се включи в магистърската програма „Франкофония, многоезичие и междукултурна медиация“. Тя съществува от две години. След първата вече има една завършила студентка, Мария Миланова, която в момента подготвя докторат по темата „Езикови идеологии“ – сравнение между езиковата ситуация на Балканите и регионалните езици във Франция. Неин научен ръководител е  доц. д-р Георги Жечев.

По инициатива на докторантката Марго и Вивиан са имали възможност да посетят училището в нейния роден град Левски, в което учат много ромски деца, и е било интересно да наблюдават на какви езици общуват помежду си учениците.

По темата за ромите силно впечатление им е направила и гостуващата лекторка от Франция Сесил Камю, която идва в България, за да проучва живота на ромската общност в Сливен. Дори е издала във Франция книга с личния дневник на една ромска жена, с която се е сприятелила. Книгата може да бъде намерена във Френската библиотека в Софийския университет.

Да пожелаем успех на двете млади французойки, избрали магистърската програма, ръководена от доц. д-р Георги Жечев, която със сигурност и в бъдеще ще привлича и българи, и чужденци!

Автор: Гергина Дворецка

Повече информация за магистърската програма може да намерите на сайта на Френския институт в България.

Още снимки, направени по повод интервюто може да видите на страницата на фондация „Европа и светът“ във Фейсбук.

Публикацията може да бъде прочетена на френски език в рубриката Francophonie на сайта ни.