Кариера с немски език

Публикувано:
05:54ч / 30.05.2015г
Брой прочитания:
330
Брой коментари:
0

Покана за кариерен ден
„Trained in GermanY – Кариера с немски език“
Alumniportal Deutschland организира в сътрудничество с Гьоте-институт България, Германо-
българската индустриална и търговска камара и Посолството на Федерална Република Германия в
София на 1 юни 2015 кариерен ден
Trained in GermanY – Кариера с немски език
Владеете немски език или сте завършили част от обучението си в Германия? Тогава Ви каним да
се свържете с големи немски работодатели в България. Мероприятието ще се състои на
1 юни 2015, от 10:00 до 17:30 ч. в
Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1, 1000 София
Гьоте-институт България и Германо-българската индустриална и търговска камара подпомагат
свързването на немски фирми в България с алумни (хора, които са следвали в Германия, били са
стипендианти на някоя немска организация или са учили немски език в германска институция).
С регистрацията си в некомерсиалната, финансирана от Германското правителство онлайн-
платформа Alumniportal Deutschland (http://www.alumniportal-deutschland.org) Вие имате възможност
за контакти с множество немски фирми по целия свят, които публикуват обявите си за работа в
портала.
По време на мероприятието кандидатите за работа ще имат възможност, след първоначална
регистрация и попълнен кариерен профил в Alumniportal Deutschland директно да се представят
пред фирмите. Подробна информация и актуализирана програма можете да видите на
http://www.alumniportal-deutschland.de/messe-bulgarien.
Контакт за заявка за участие:
Мария Ендрева, консултант на Alumniportal Deutschland в България
m.endreva@alumniportal-deutschland.org Tel. +359 879 329 383.
С приятелски поздрави,
Мария Ендрева, консултант на Alumniportal Deutschland в България

Енцио Ветцел Директор на Гьоте-институт в България

Митко Василев, Главен управител на ГБИТК
Програма
9.30 Пристигане на изложителите
10.30 – 11.00 Презентация „Възможности за фирми в Alumniportal
Deutschland“
(Мария Ендрева, Alumniportal Deustchland)
10.30 Регистрация на посетителите
11.00 Официално откриване
– Енцио Ветцел (Гьоте-институт България)
– Маркус Хаас (Посолство на ФРГ в София)
– Кармен Щрук (ГБИТК)
– Мари Фесел (DAAD)
– Мария Ендрева (Alumniportal Deutschland)
11.30 Начало на кариерния ден (зала) едновременно уъркшоп
(Кариерен център на СУ) и Лекция за интеркултуралността
(фоайе)
17.30 Прием и „Get together“ за фирми и германски алумни