Конференция в Европейския парламент за жените и евро-средиземноморското сътрудничество

Публикувано:
13:25ч / 08.03.2017г
Брой прочитания:
140
Брой коментари:
0

В навечерието на Международния ден на жената, Работната група на ЕНП в Европейския парламент, председателствана от българския евродепутат Мария Габриел, организира конференция „Евро-средиземноморското сътрудничество на жените“. Във форума участваха жени-лидери, активисти за човешките права, бизнесдами и представители на гражданското общество от страните от Средиземноморския регион Мароко, Алжир, Тунис, Йордания, Ливан, Египет и Палестина. Днешното събитие е израз и продължение на ангажимента на Групата на ЕНП за насърчаване на правата на жените и равенството между половете.

„От съществено значение за Групата на ЕНП в Европейския парламент е да потвърдим принципа на равенство между мъжете и жените като крайъгълен камък на нашата политическа дейност. Днес изграждаме партньорство, в основата на което е залегнало разбирането за ключовата роля на жените за едно по-добро бъдеще за техните страни. Жените са движеща сила за социална промяна и целта ни чрез тази конференция е да изведем техните интереси по-високо в дневния ред на Европейския парламент и в целия Средиземноморски регион.“, заяви при откриването на конференцията зам.-председателят на Групата на ЕНП Мария Габриел.

В открит и интензивен дебат по време на форума бяха очертани възможностите за съвместни действия между Европа и Средиземноморския регион за преодоляване на нарастващите предизвикателства. Жените от средиземноморските държави, които са лидери във формирането на обществено мнение в своите страни, споделиха опит относно ситуацията с правата на жените и тяхната роля в региона. На преден план бе изведено значението на жените като ключови участници в провеждането на приобщаващи политики, насочени към укрепването на стабилен и проспериращ евро-средиземноморски регион.

„Жените участват активно в устойчивото икономическо и социално развитие и оказват подкрепа в отстояване на правата на човека. Групата на ЕНП сме решени да продължим да работим за намаляване на различията между мъжете и жените от двете страни на Средиземно море”, обобщи Мария Габриел.

 

 

 

Източник: Информационен офис на евродепутат Мария Габриел