Конкурс „Екообщина“ 2019

Публикувано:
10:45ч / 22.05.2019г
Брой прочитания:
238
Брой коментари:
0

„ЕКООБЩИНА“ 2019 е конкурс за проектни предложения, който има за цел да насърчи устойчивото развитие на българските общини и на гражданското общество. Срокът за участие е удължен до 31 май 2019.

Той се организира за четвърта поредна година от Посолството на Франция в България, под високия патронаж на Президента на Р България и с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКООБЩИНА обхваща 3 конкурсни категории, насочени към общини и неправителствени организации.

Категория „Общини до 10 000 жители“

Конкурсът е отворен за участието на всички български общини с население до 10 000 жители (кметствата на територията на тези общини),  които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.). Ще бъдат наградени общо 10 проекта. Предоставените средства могат да послужат за реализирането на малък проект, или за създаването на добавена стойност към съществуващ проект, или за мобилизирането на други средства.

Категория „Спорт и гражданско общество“

Тази конкурсна категория е насочена към неправителствени организации, занимаващи се с развитието на спорта в България. В нея ще бъдат наградени инициативи за насърчаването на спортните практики.

Категория „Образование и околна среда / НПО“

В тази категория могат да участват неправителствени организации, които развиват образователни практики за опазване на околната среда и борба със замърсяването.

Повече информация за условията за участие и за самия конкурс можете да откриете на интернет страницата: http://ecoobchtina.bg/

Допълнителна информация за конкурса:

Какви са целите на този конкурс?

Този конкурсът подкрепя проекти, свързани с достъпа до спортни дейности и проекти за образование относно околната среда, които са инициирани от млади енергични хора, желаещи да променят вредните действия, с цел опазване на нашата планета и на нашето благосъстояние. Малките проекти имат способността да реализират конкретна цел, за кратко време и да постигнат директен контакт с бенефициентите на тези дейности. Можем да видим как промяната работи и един малък проект е вече значим, ако той ни кара да се замислим, да се обединим в общи действия и да променим поведението си за опазване на околната среда.

Жури, критерии за оценки и добавена стойност за участниците в конкурса.

Журито е съставено от личности и експерти, които имат познания в съответната категория на конкурса. Представители от Националното сдружение на общините в Р България /НСОРБ/, от Асоциацията на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/, от Българската асоциация по водите /БАВ/, от Съюзът на урбанистите в България, от Сдружението ЕкоЕнергия и от Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект ще заседават и изберат малки общини (с население до 10 000 жители), които предлагат проекти в близост и имат за цел да подобрят начина на живот на своите граждани и опазването на околната среда.

Предварително избраните кандидати в категория „Спорт и гражданско общество“ ще имат възможността да обсъдят своя проект с Кирил Николов – Дизела, национален шампион по планинско бягане, Магдалена Малеева, бивш професионален тенис състезател, достигнала до четвърто място в световната ранглиста, Георги Филипов, спортен журналист и Виктор Кирков, създател на проекта „Отбор на надеждата“, проект за социална интеграция на хора в риск и в неравностойно положение. Предварително избраните кандидати в категория „Образование и околна среда“ ще могат да се срещнат с експерти от екологично сдружение „За Земята“, от Фондация „ЕкоОбщност“, от Фондация Surfrider, от Екосистъм Юръп и от Wind2Win. Всички те са ангажирани с проблемите по опазване на околната среда и притежават богат опит в реализирането на екологични проекти.

Критериите за оценка на проектите в категориите, насочени към НПО са: оригиналност на проектната идея и добавена стойност, устойчивост, брой бенефициенти, качество на партньорствата (граждани, институции, общини, бизнеса и др.), наличието на друго финансиране, интеграция на хора от малцинствата и на хора в неравностойно положение, повишаване на знанията за опазване на околната среда.

Критериите за оценка на общините са : гаранция за ефективно реализиране на проекта, значимост на мобилизираните финансови средства спрямо наличния ресурс, измерение партньортсво, съгласуваност и комуникация с всички заинтересовани страни (граждани, НПО, бизнеса, други общини…) при разработването и реализирането на проекта, оригиналност на инициативата, обща комуникация за целите на проекта.

Какво повече предлага Френско посолство на участниците в конкурса? Защо устойчивото развитие е приорет на Френско посолство, на Франция, на Европейския съюз? Истории за успех….

След COP 21 през 2015 год. и срещата на високо равнище „Една планета“ през 2017 год., Франция се ангажира активно в борбата с климатичните промени и в намирането на конкретни решения на местно ниво, които да предложат на общините по-добър начин за управление на ресурсите и да насърчават активното участие на гражданското общество.

От четири години, конкурсът „Екообщина“ придоби известност и надеждност. Участието в конкурса ще позволи на лауреатите да бъдат разпознаваеми на национално и международно ниво. Партньорите на Екообщина ще могат да предложат своята експертиза и да подпомогнат общините и НПО в техния проект, както и да им дадат съвети за намиране на допълнително финансиране.

Общините лауреати от последните три години имаха възможността да се вдъхновят от добри френски практики и да обменят опит с френски експерти в областта на управлението на водите, на отпадъците, на мобилността и на енергийната ефективност. Двете организации, лауреати в категория „Спорт и гражданско общество“ през 2018 год. разработиха приобщаващи проекти, които включват спортни дейности, опознаване на природата, повишаване на осведомеността за околната среда и споделяне в общността. Един от победителите, организацията „Ruse Go“ успя да привлече голяма част от населението да се включи в спортни дейности, без да е необходима голяма финансова инвестиция и развива много добри отношения с общината. Вторият победител, „Черно море ултра“ разработи проект за създаване на туристически маршрут по българското Черноморие, с възможност за упражняване на множество различни спортове. Проектът включва няколко общини, през територията на коите минава маршрутът и сдружението трябва се справя с истинското предизвикателство за координиране на всички участници в проекта.

Източник: Френски институт в България