Лекции за мултикултурализма в Азербайджан в Софийския университет

Публикувано:
10:13ч / 18.04.2015г
Брой прочитания:
612
Брой коментари:
0

През изминалата седмица проф. д-р на юридическите науки Исахан Велиев от Националната академия на науките на Азербайджан гостува у нас и изнесе две лекции за азербайджанския мултикултурализъм в Центъра за източни езици и култури (ЦЕИК) към СУ „Св.Климент Охридски“. Първата от тези лекции беше представена пред студентите от Центъра по азербайджански език и култура към СУ, а на втората освен студенти присъства лично директорът на ЦЕИК, проф. Александър Федотов, както и членове на Българо-азербайджанското дружество за приятелство у нас, сред които имаше и представител на фондация „Европа и светът”.

В Азербайджан днес живеят над 30 етноса и всички те от столетия съжителстват в мир и разбирателство, запазвайки езика и културните си традиции – поясни още в самото начало проф. Велиев. Сред примерите, които той посочи, са трите еврейски общности на територията на страната: планински, ашкенази и грузински евреи. В столицата Баку и в градовете Губа и Огуз има 6 действащи синагоги, няколко еврейски културни центъра и училища. Синагогата, открита през 2003 г. в Баку, се смята за една от най-големите в Европа.

В Азербайджан от столетия има християнски църкви, предимно православни, някои от които по времето на съветската власт не бяха използвани по предназначение, също както и много джамии. След отделянето на страната от СССР през 1991 г. те бяха реновирани и върнати за ползване на вярващите.

През 1999г. в страната бе регистрирана и католическа общност и скоро след това по споразумение между азербайджанското правителство и Ватикана в Баку бе построен римо-католически храм.

В страната църквата е отделена от държавата. Религиозно лице не може да се занимава с политика, да бъде член на азербайджанския парламент или да заема държавна длъжност.

Проф. Велиев отдели специално внимание в лекцията си на темата за свободата на съвестта и на вероизповеданията, залегнали в новата Конституция на Азербайджан от 1995 г.. В нея под свобода на съвестта се разбира възможността човек да избере дали да бъде атеист или да вярва в бог, а свободата на вероизповеданията означава, че всеки може да изповядва безпроблемно религията, която е избрал.  Има обаче и някои ограничения, залегнали в Конституцията. В нея се забранява пропагандирането на религии или религиозни течения, които унижават човешкото достойнство и противоречат на принципите на хуманността. Свободата да се извършват религиозни обреди е гарантирана, стига те да не нарушават обществения ред и да не са в разрез с нравствеността. В Конституцията на Азербайджан изрично се отбелязва, че никой не може да принуждава когото и да било да изразява религиозни убеждения или да участва в религиозни обреди. За нарушаването на тези членове от Конституцията са предвидени наказания като парични глоби в голям размер (в някои случаи между 1000 и 2000 евро) и затвор.

Друг интересен факт е, че законът забранява на лица, завършили религиозното си образования в чужбина, да организират религиозни прояви в Азербайджан. Приема се, че те биха могли да нарушат съществуващото равновесие в страната. Проф. Велиев посочи като пример аухабистите, които са известни с противопоставянето си на всички останали религии. Никой не преследва аухабистите в Азербайджан заради убежденията им, но само ако не нарушават правата на другите.

Проф. Велиев не подмина факта, че мултикултурализмът  се отхвърля от някои правителства, но определо е държавна политика в Азербайджан. Неслучайно той беше в основата на дискусиите на четирите проведени досега в Баку Международни хуманитарни форума с участието на политици, общественици и лауреати на Нобелова награда от цял свят. Наскоро беше създаден и Международен център по мултикултурализъм, чиято цел е да разпространява опита на Азербайджан.

Несъмненио лекциите на проф. Исахан Велиев в Центъра за източни езици и култури към СУ „Св.Климент Охридски“ през изминалата седмица се вписват в популяризирането на този опит.

Студентите, изучаващи азербайджански език у нас, имат нова дисциплина „Мултикултурализъм” – научихме от директорката на Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет София Шигаева-Митреска. Интервютата на проф. Велиев и г-жа Шигаева-Митреска, дадени специално за сайта ни www.evropaworld.eu, скоро ще бъдат публикувани в рубриката „Ценности”.

Автор на текста и снимките: Гергина Дворецка

Източник: www.evropaworld.eu