МОФ – „Свободни заедно“ в Централна и Източна Европа

Публикувано:
10:02ч / 31.01.2018г
Брой прочитания:
352
Брой коментари:
0

На 23 декември инициативата „Свобода заедно“ гостува в Гумри, Северозападна Армения, където се проведе семинар, посветен на три основни ценности: свобода, уважение и солидарност. Над десет младежи се събраха в центъра на швейцарската хуманитарна фондация KASA. Това беше едно от поредицата събития на движението „Свободно заедно“ във франкофонското пространство на Централна и Източна Европа.

В навечерието на предновогодишните празници водещата Зоя Торосян покани 13 младежи на семинар „Свободно заедно“ на 23 декември 2017 г. в центъра KASA. В продължение на два часа участниците се включиха в богата програма, в която се научиха да се опознават себе си и ценностите уважение, солидарност и свобода чрез групови презентации и дискусия за присъствието на тези ценности в рамките на тяхната общност и по целия свят, както и трудностите при прилагането им в живота.
Gumri001-2-30.01.18„Бях много доволна от идеите на участниците, от начина, по който анализираха реалността и намираха решения за преодоляване на съществуващите пречки“, обяснява водещата Зоя Торосян. Поради ограниченото време на семинара Зоя Торосян предпочете „да намали времето за презентации, за да има повече време за дискусии накрая“. Всички присъстващи млади хора потвърдиха своята мотивация да допринесат за развитието на тези ценности в своята общност и изявиха желание скоро да участват във втория работен семинар.

Снимка 2: Семинар „Свободни заедно“, швейцарска хуманитарна организация KASA, 23 декември 2017, Гумри, Армения © KASA fondation humanitaire suisse

Свободни заедно в страните от Централна и Източна Европа
Този семинар е част от движението на младите франкофони, озаглавено „Свободни заедно“ и се проведе през март 2016 по идея на генералния секретар на Международната организация на Франкофонията, Н. Пр. г-жа Микаел Жан, в партньорство с TV5 Monde и телевизионната компания France médias monde. Кампанията „Свободни заедно“ има за цел да даде думата на младите хора във франкофонското пространство, чрез различни форми на изразяване (проекти, видеоклипове, музика и т.н.), по темата за съвместното съжителство и как то се осъществява в тяхната общност, както и по света.
В Централна и Източна Европа „Свободни заедно“ мобилизира младите хора около хуманистичните ценности и културното разнообразие чрез организиране на различни образователни, културни и художествени дейности. Сред тях са първият международен франкофонски лагер в Република Молдова през лятото на 2016 г., по време на който 45 младежи между 16 и 19 години разговаряха за своите култури и участваха в театрален проект.
Форумът на младите франкофоните в региона „Аз съм франкофон, действам, мога“, който се проведе в София през октомври 2016 г., също е част от инициативата „Свободни заедно“, давайки възможност на 70 младежи от региона да обменят идеи по темите за демократичните ценности, равенството между половете, правата на човека и културното многообразие.
Camp d'été_Struga-30.01.18Да добавим и форума „Франкофонска медийна среда в училище“ (ноември 2016 г. в София), първото издание на Франкофонските дни в мрежата (април 2017 г. в Букурещ), лятната школа за гражданската ангажираност на младите хора (юни 2017 г. в Тирана) и третия регионален франкофонски летен лагер (август 2017 г. в Струга).

Снимка 3: Летен лагер „Свободни заедно – премахваме границите“, , 19-26 август 2017, Струга, Бивша Югославска република Македония © Association macédonienne des professeurs de français

Френската версия на публикацията може да прочетете в рубриката Francophonie на сайта ни, , а оригинала й – тук.

Източник: МОФ