Нант е „Европейска столица на иновациите“ за 2019 г.

Публикувано:
10:58ч / 26.09.2019г
Брой прочитания:
152
Брой коментари:
0

Френският град Нант е Европейска столица на иновациите за 2019 г., обяви Комисията в рамките на Европейските дни на научните изследвания и иновациите. Титлата е признание за изключителната способност на града да използва иновациите за подобряване на живота на своите жители, както и за прилагания от него модел на управление, основаващ се на отвореност и сътрудничество. Заедно с титлата Нант получава парична награда в размер на един милион евро по линия на европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. В класацията след Нант се нареждат още пет града — Антверпен (Белгия), Бристол (Обединено кралство), Еспоо (Финландия), Глазгоу (Обединено кралство) и Ротердам (Нидерландия), които получават по 100 000 евро за насърчаване и разширяване на иновационните практики.

Комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш заяви: Европейските градове демонстрират пред света начини за съчетаване на иновациите — с които се подобряват градската и екологичната устойчивост — с приобщаващи демократични процеси и отворено управление. Нант е отличен пример за това как градовете могат да ангажират своите жители в усилията за справяне с предизвикателствата, свързани с енергийната ефективност, застаряването на населението, цифровата трансформация и социалното приобщаване. Това е начинът, по който иновациите работят в полза на гражданите.

Нант е петият град, който печели тази европейска награда, и вторият нестоличен град след Барселона. В града се прилага концепция за отворено управление, характеризираща се с постоянен диалог с гражданите, с различни сдруженията и експерти. В Нант съществува процъфтяваща общност от стартиращи предприятия и предприятия в областта на цифровите технологии, която помага при разработването и прилагането на публичните политики.

Най-важните политики и проекти, осъществявани в Нант, са:

– „Големи дебати“ с гражданите — в рамките на тази инициатива се обсъждат теми като енергийния преход. В нея са взели участие над 55 000 души, като през 2018 г. беше изготвена програма с 33 амбициозни ангажимента, чието изпълнение се наблюдава от специална комисия, съставена от независими граждани и заинтересовани страни.

„15 места с нова функция“ (и стотици подобни граждански инициативи) — конкурс на представени от гражданите идеи, в резултат на който запустял параклис беше преобразуван в градска ферма за гъби, в неизползвана училищна галерия беше настанен информационен център, популяризиращ действия за нулево равнище на отпадъците, а сградата на някогашен ресторант беше превърната в обществена трапезария, в която доброволци приготвят храна за нуждаещи се хора.

Nantes City Lab — градска лаборатория, която предоставя физическа и цифрова инфраструктура за тестване на иновативни решения в реални условия. Примерите за тези тестове включват социално жилище, конструирано с помощта на 3D принтер само за три дни, и интелигентен автобус, който се задвижва единствено от соларна пътна настилка.

Creative factory (Творческа фабрика) — система за подпомагане на творческия и културния сектор, и Eco-innovation factory (фабрика за екоиновации) — програма за подбор на проекти, като например събиране на биоотпадъци от ресторанти и офиси с помощта на велосипеди с ремаркета и тяхното компостиране в същия регион.

Nantes French Tech Capital (Нант — технологична столица на Франция) — тази програма насърчава стартиращите и разрастващите се предприятия, привличането на таланти и найнови технологии, като подпомага координирането и подкрепата на регионалната иновационна екосистема. –

Ecossolies — мрежа, обединяваща представители на публичния и частния сектор, които IP/19/5789 разработват и насърчават инициативи в областта на социалната и солидарната икономика, например проекта Hacoopa за жилищно настаняване на възрастни хора и асоциацията Bout’ à Bout за намаляване на екологичното въздействие на използваните стъклени бутилки. Примерите включват и иновативния европейски проект MySMARTLife, насочен към разработването на интелигентни решения за градски преход.

Контекст

Тазгодишното издание на конкурса „ Европейска столица на иновациите“ стартира през февруари 2019 г. Възможност за участие в него имаха градовете с население над 100 000 жители от държавите — членки на ЕС, и от държавите, асоциирани към програмата „Хоризонт 2020“. Кандидатури представиха 28 града от 16 държави. Победителят и петте града подгласници бяха избрани от независимо жури, съставено от експерти от различни университети, предприятия и представители на организации с нестопанска цел и гражданския сектор.

Чрез критериите за оценка — експериментаторски подход, гражданско участие, привличане на таланти и инвестиции, въвеждане на иновативни практики, се преценява по какъв начин градовете използват иновациите и новите технологии в отговор на обществените предизвикателства, как осигуряват широкото участие на местните общности във вземането на решения на градско ниво и доколко подобряват условията на живот на гражданите си.

Конкурсът се проведе за първи път през 2014 г. Предишните победители са Барселона (2014 г.), Амстердам (2016 г.), Париж (2017 г.) и Атина (2018 г.). Наградите се предоставят по линия на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Следващото издание на конкурса „Европейска столица на иновациите“ е планирано за първото тримесечие на 2020 г

Източник: Представителство на Европейската комисия в България