Новини от програма „Творческа Европа“ на ЕС

Публикувано:
11:36ч / 31.03.2020г
Брой прочитания:
97
Брой коментари:
0

Пандемията COVID-19 постави пред сериозно изпитание и европейския културен и творчески сектор. За да окажат съдействие на всички кандидати, засегнати от актуалната ситуация, Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) удължават крайните срокове на следните четири активни конкурса:

 • Културно наследство в действие EAC/2019/0669  →
 • 27 април 2020, 17:00 (CET)
 • Културно сътрудничество в Западните Балкани EACEA 39/2019 →
 • 28 април 2020, 17:00 (CET)
 • Творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор EAC/S18/2019 →
 • 30 април 2020, 13:00 (CET)
 • Музикално образование и обучение EAC/S53/2019 →
 • 30 април 2020, 13:00 (CET)
 • НАСОКИ ЗА ПРОЕКТИТЕ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ ОТ COVID-19
 • Ако изпълнението на проекта ви e възпрепятстванo от разпространението на коронавируса, като първа стъпка трябва да уведомите Изпълнителната агенция (EACEA) чрез имейл до отговорния ръководител на проекта (project officer) или изпратете писмо до дейсващия пощенски адрес на конкурса, описвайки подробно проблема и неговото въздействие върху реализацията на проекта.

  Следните мерки за гъвкавост ще бъдат приложени за всички случаи:

  1) Допустимост на разходите при текущи действия или договори

  Когато лица, които трябва да пътуват за срещи или събития, са възпрепятствани да направят това, например поради скорошния си контакт с лице, засегнато от вируса или поради присъствието им в район, който се счита за високо рисков, или друго обстоятелство, Изпълнителната агенцият (EACEA) може да счита за допустими разходи за неотлошени пътувания или настанявания, които не са възстановени от други източници, при условие че организациите представят съответните документални доказателства в този смисъл. Например че са поискали възстановяване и то им е отказано.

  2) Когато COVID-19 възпрепятства дейностите, заложени в договора

  Когато изпълнението на договори е възпрепятствано поради COVID-19 (например поради отсъствието на важен участник, невъзможността да се продължи работа в зона, засегната от вируса или друг случай, който може да се счита за форсмажорно обстоятелство), Изпълнителната агенция (EACEA) може да приеме дейности по заместване или забавено изпълнение. Това може да стане след обосновано искане от ваша страна за изменение на договора, включително чрез удължаване на периода на неговото изпълнение.

  Документация

  Организациите трябва да събират и съхраняват всеки документ, който може да е необходим на по-късен етап за доказателство и обосновка за всяко взето решение относно промени в изпълнението на проекта, особено от финансова гледна точка.

  Възможно е тази информация да бъде актуализирана с оглед развитието на ситуацията.

  Научете повече

Във връзка с извънредното положение, прието от Народното събрание на Република България, Ви уведомяваме, че Бюро „Творческа Европа“ – България ще продължи да дава консултации на желаещите да участват с проектни предложения в обявените конкурси.

От 17 март екипът на офис „Култура“ предоставя онлайн консултации, след предварително записване на ced.bulgaria@gmail.com. Те са с продължителност до 30 минути.
Моля, в имейла посочете избран от Вас ден (сряда, четвъртък или петък) и един от следните часове: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 или 15:30. Също така отбележете двете си имена, контакти, име на организацията, която представлявате, и конкурс, от който се интересувате. За да има обсъждането по-голяма ефективност, моля, прочетете предварително изискванията на различните конкурси и ни изпратете добре формулирани въпроси.

Консултациите ще се извършват в Skype. Потърсете ни в търсачката на приложението с имейл адреса ни – ced.bulgaria@gmail.com (Бюро Творческа Европа).

Следете стената на събитието, където ще обновяваме информацията относно онлайн консултациите и ще анонсираме свободните часове.

Източник: Бюро „Творческа Европа“ – България