Новият брой на списание „Балкани“

Публикувано:
11:18ч / 23.11.2017г
Брой прочитания:
558
Брой коментари:
1

На 16 ноември 2017 г. в Зала 1 на Централния военен клуб бе представен новият брой на списание «БАЛКАНИ» 6.1-2, периодично научно издание на Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Премиерата бе в навечерието на и част от събитията, свързани с Шестата национална среща по балканистика на тема Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIXXXI в.), която се проведе на 17 и 18 ноември 2017 г. в Големия салон на ИБЦТ.

BALKANI MIGRATSII PREZENTATSIA FOTO ALEXANDAR KOSTOV VANYA LOZANOVA &На снимката вляво може да видите момент от представянето на броя от проф. дин Александър Костов (пред катедрата), проф. д.изк. Ваня Лозанова, проф. дин Светлозар Елдъров.

BALKANI MIGRATIONS IN THE BALKANS CONTENTS 1 & 2 KNIZHKAНовото издание на „БАЛКАНИ” ще поднесе изненада на редовните си читатели – то е в две книжки с впечатляващ обем. Темата на броя „Миграциите и Балканите от древността до наши дни” следва тази на проведената от 17 до 19 ноември 2016-та година Пета национална среща по балканистика. На този интердисциплинен форум свои разработки представиха над четирийсет учени от БАН, СУ „Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, УниБИТ и Министерство на външните работи. Форумът се организира от Съвета за балканистични изследвания с председател директора на Института за балканистика с Център по тракология при БАН проф. дин Александър Костов.

Целта на форума бе да бъде проследено и анализирано в ретроспекция историческото развитие на проблематиката за миграциите. Контрапункт бе засиленото движение на хора през последните години и особено мигрантската и бежанска криза от 2014–2015 г., възбудила общественото мнение не само в България и останалите държави на Балканите, но и в цяла Европа… Миграцията е само малък сегмент на тоталната мобилност. Хората се движат по различни причини и могат да бъдат класифицирани в различни категории: туристи, имигранти, гаст-арбайтери, бежанци, студенти, поклонници… По-важното е, че в резултат на това се формира космополитно, расово/етнически и културно смесено общество на фона на интензивен цивилизационен обмен. Но тези процеси рефлектират и в остри социални конфликти и конфронтация. Подобни научни дебати са от голямо значение, защото в историята на цивилизациите са доловими рефлексии и първообрази, забравени или неглижирани от съвременните общества. Да се извлече социален опит и модели за разрешаване на конфликтните ситуации, пораждани от интензивното движение на хора в съвременния свят, беше главната задача на форума. Актуална задача на експертите е на базата на задълбочен научен анализ да се предлагат прогнози, които да послужат за вземане на информирани решения за справяне с проблемите, с които обществото се сблъсква днес.

Книжка първа на Балкани 6/2017 следва традиционната структура на периодичното издание с неговите централни акценти:

Темата на броя – ”МИГРАЦИИТЕ И БАЛКАНИТЕ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ”– е представена от осем пленарни доклади, третиращи основни проблеми от очертаната тематика;

Рубриката „Дискурси” включва Осмата дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“, организирана от Института по балканистика с Център по тракология към БАН и Института за икономика и международни отношения, проведена на 6 февруари 2017 г. в тематичната рамка „България на Балканите: дневен ред 2017” с особен акцент върху релацията: глобални тенденции, Европейски съюз, Балканите, България.

Деветата поредна дискусия от цикъла дебати „България и нейните съседи“ насочва вниманието върху актуалната проблематика за Сърбия: между стремежа към евроинтеграция и пост-югославската носталгия.

Надя Бояджиева представя лекция на проф. д-р Марк Креймър от Харвардския университет, САЩ, в ИБЦТ – БАН Войната между НАТО и Сърбия в Косово през 1999 г. и отражението ѝ за регионалната и глобалната сигурност.

Рубриката „БАЛКАНИСТИЧНИ ХРОНИКИ 2016/17” проследява научната дейност на ИБЦТ – БАН, а рубриката „НОВИ КНИГИ 2016/17” предлага анонс на най-новите издания и публикации на учените, както и рецензии на три от най-забележителните издания на Института.

Втората книжка на Балкани 6/2017 включва част от докладите, изнесени на Шестата национална среща по балканистика 17-19 ноември 2017 г., организирани в три базисни рубрики: I. Миграциите в древността; II. Миграциите: локални и глобални; и III. Миграции, език и литературата.

Мобилността на хората никога не е прекъсвала, въпреки опитите да бъде ограничавана с различни мерки. Авторите на статиите и участниците в конференцията се надяват, че с работата си ще успеят да коригират някои усилия за фалшиво представяне на отделните аспекти от причините и механизмите на придвижване на хора в съвременния глобализиращ се свят, които подвеждат обществото и създават напрежение. Съвременното общество трябва да търси експертната оценка и мнение на учените, които са достоверен източник на информация и прогнози, с които е възможно преодоляването на кризисни ситуации и значими проблеми.

Периодичното научно издание „Балкани” може да се закупи в Института за балканистика с Център по тракология при БАН, на ул. „Московска“ 45. Тел за справки и запитвания тел./факс: +359 2 980 62 97 или мобилен тел.: 0886 568 862.

Автор: проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева

 

Източник: Институт за балканистика с Център по тракология при БАН