Овце „косят“ във Виена

Публикувано:
15:27ч / 28.04.2023г
Брой прочитания:
179
Брой коментари:
0

Виена използва надеждна система за косене на тревата на Дунавския остров, който се оказа идеално място за паша. От 2019 г. за поддръжката на постоянно затревените площи на острова се грижи стадо овце. В момента там пасат 30 овце, като следващите месеци броят им ще се увеличи до 70. Устойчивото управление на косенето е част от европейския проект LIFE DICCA, изпълняван от общинската фирма „Виенска вода“.

Използването на овце за косенето на Дунавския остров е много по-екологично. Така, вместо да се замърсява природата и да се носи мирис на бензин и вой на моторни косачки, стадата вършат това, което са правили откакто свят светува – те просто пасат. Допълнителен плюс е фактът, че овцете ядат тревата, без да повреждат горните слоеве на почвата и по този начин освобождават място за нова растителност, спомагат за биоразнообразието на полезни видове растения и защитават местообитанието на различни видове насекоми като пеперуди, богомолки и скакалци.

Северната част на Дунавския остров се оказа идеално място за паша. Миналата година, от април до октомври, „екокосачките“ окосиха там общо 10,3 хектара ливади. Стадото поддържа тревата в зона, заградена с мобилен електропастир, който се премества според придвижването. Овцете се хранят с това, което предлагат ливадите. Екстензивната паша е от изключителна важност не само за опазването на местообитания на застрашени видове животни и птици, но и подобрява качеството на ливадите.

Овцете, които сега се намират на Дунавския остров във Виена, са от автохтонна порода, която е здрава, устойчива на стрес и непретенциозна. Те са много подходящи за това място и издържат на жега и суша, както и на дъжд. Овчарите посещават стадото веднъж на ден и проверяват „условията на труд“, а така също зареждат вода.

Не хранете животните!

Посетителите на Дунавския остров се умоляват в никакъв случай да не хранят животните и да водят кучетата си през цялото време на каишка! Снимането на овцете е разрешено.

EU-Projekt LIFE DICCA: Европейски проект LIFE DICCA

Прессъобщение на Община Виена I Международни офиси – София, част от мрежата за международни връзки на Община Виена