Пандемия Ковид-19 : Университетската агенция на Франкофонията със специален план

Публикувано:
13:20ч / 09.04.2020г
Брой прочитания:
220
Брой коментари:
0

Париж, понеделник 6 април, 2020 | В отговор на световната пандемия от Ковид-19, Университетска агенция на Франкофонията (Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) прие извънреден план с името „Специален план AUF пандемия COVID-19, който предвижда мерки по 4-те основни направления и 10-те основни дейности, насочени към членовете и партньорите на Агенцията. Въвежда се и вътрешна реорганизация на процеса на работа с пълно преминаване към работа от дома за 60-те представителства на AUF по света.

Безплатни предложения за организация и управление на дистанционни обучения

AUF подпомага своите членове : чрез изготвянето на технически и педагогически материали, които да позволят създаването на модули за дистанционно обучение, улеснявайки ги при използването на платформи от типа LMS; чрез създаваните от Института за Дистанционно обучение (IFIC)  технически помагала; чрез предоставяните от проекта «Transfer» възможности за създаване на обучителни курсове с отворен достъп; чрез предоставяне на споделено пространство, достъпно през платформата ANEUF, където млади учени могат да споделят своите разработки и търсения.

Техническа и финансова подкрепа за инициативи на млади учени, свързани с пандемията

На 9-ти април 2020 AUF ще обяви международен конкурс, насочен към университетите и научноизследователските центрове, членуващи в Агенцията в 118 държави, за да подкрепи инициативи, ползващи се с подкрепата на националните здравни власти, на студенти и млади учени, които имат връзка със здравната криза.

Логистична подкрепа на партньорските здравни мрежи, в действията им насочени към борба с Ковид-19

AUF вече набеляза първи стъпки, заедно с Международната конференция на Деканите на Франкофонски Медицински Факултети (CIDMEF), около амбициозна програма за подпомагане на тези факултети да се справят с ефектите от пандемията.

Затвърждаване ролята на научната информация

Седмичен бюлетин « COVID-19 » прави обзор на публикациите, свързани с пандемията: прогнози, решения и иницативи на академичната общност като цяло и в частност на членовете на AUF.

AUF също така разпространи анкета (enquête) на три езика, изготвена от Международната асоциация на университетите (AIU) за влиянитето на Ковид пандемията върху университетите по света.

Предоставяне със свободен достъп на цифровите ресурси на AUF

AUF представя множество полезни ресурси, главно чрез своята цифрова библиотека « BNEUF », която разполага с 11 милиона безплатни и достъпни за всеки студент и преподавател ресуси. Също така там се намират данни за 18 000 експерта, които са част от Атласа на Франкофонската експетиза.

Безплатни ресурси са предоставени и от партньори на AUF, използвайки виртуалната библиотека BNEUF : Editions législatives ; EDUNAO (обучителни платформи за разпространение на курсове) ; Microsoft (безплатна оферта за 6 месечно използване на споделени пространства) ; Nomad Education ; Numérique Premium ; OpenClassrooms ; FUN MOOC ; Agorize ; YouScribe ; Editions Dalloz; Techniques de l’ingénieur. За достъп до всички тези ресурси (свободно генерирани потребителско име и код) : https://idneuf.auf.org/

Създаване на дидактически видео послания върху темата „Университетско управление във време на криза“

В момента AUF изготвя кратки видео формати, които скоро ще бъда качени онлайн. Това са свидетелства на ръководители на университети и изследователски центрове за работата им в условия на криза. В подкрепа на ръководните екипи на институциите членове на AUF ще бъдат качени и педагогически материали, разработени от Франкофонския Институт по Университетско управление  (IFGU). Ще бъдат изготвени и пост-кризисни изследвания, чрез които да се открият, проучат и популяризират добрите практики, като се наблегне на средствата, позволили оптимизация на управлението по време на криза.

„Изправена пред тази невиждана до момента по мащабите си здравна криза, AUF трябваше бързо да пренастрои начина си на работа, за да осигури продължаването на своите дейности и предоставянето на ефективана подкрепа на своите членове и партньори по света. Този амбициозен план ще ни позволи да дадем своя принос в борбата с пандемията Ковид-19, опирайки се на мобилизацията на нашата широката мрежа и залагайки на солидарността като ръководен принцип в дейността ни“ обяви проф. Слим Кхалбус, Ректор на УАФ, по време на визио-конференция с екипите на Агенцията.

> Интегрална версия на плана на AUF COVID-19

За AUF

Университетската агенция на Франкофонията (AUF) е най-голямата асоциация на висши учебни заведения и научни институти в света (990 члена,118 страни, 59 представителства на пет континнета). Създадена преди почти 60 години, УАФ работи в областта на образованието, научните изследвания, цифровизацията, университетското управление, предприемачеството и професионалната реализация на дипломантите, както и за целите на устойчивото развитие. www.auf.org

Източник: AUF